Krzywa według wzoru


NX umożliwia wykonanie dowolnej krzywej w przestrzeni, którą da się opisać wzorem.

W celu utworzenia takiej krzywej należy określić wzór zmiany współrzędnych na osi X,Y i Z.

 

Załóż plik o nazwie Spirala Archimedesa.

Przejdź do modelingu i z górnego menu wybierz Tools→Expressions.

W polu jak  niżej ustaw Constant i wpisz kolejno wyrażenia:

NX

t=0

r=10

xt=r*t*cos(360*t)

yt= r*t*sin(360*t)

zt=0

Zatwierdź wpisywanie wzory przez Apply.

Z górnego menu wybierz Insert→Curve→Law Curve.

Wprowadź ustawienia jak niżej i zatwierdź polecenie przez OK.

NX

 

 Poniżej wygenerowana krzywa na podstawie wzoru.

NX
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *