Licencja awaryjna (emergency)

Jeżeli nie możemy uruchomić serwera licencji NX z powodu np. uszkodzenia komputera z serwerem licencji, dysku czy karty sieciowej itp. możemy otrzymać 7-dniową licencję awaryjną tzw. „emergency”.

Taką licencję możemy uruchomić na dowolnym komputerze, jednak aby mieć możliwość jej samodzielnego wygenerowania muszą być spełnione dwa warunki.
1) aktywny maintenance u partnera handlowego Siemens PLM Software lub bezpośrednio w Siemens PLM
2) założone konto na serwerach Siemens –  jak założyć konto opisano szczegółowo na stronie http://nxcad.pl/jak-zalozyc-webkey-account/

Jeżeli oba warunki są spełnione możemy w natychmiast po zgłoszeniu awarii otrzymać licencję awaryjną:
1) wchodzimy na stronę http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/gtac.shtml
2) rozwijamy panel License Management

lic1Rys.1

3) klikamy Emergency Licenses (rys.1). – przejdziemy na nową stronę
4) wybieramy na który plik licencji ma być wygenerowana awaryjnie

lic2

Rys.2

5) klikamy przycisk Emergency Licenses

 

lic3Rys.3

6) ustawiamy opcje Program, Version i Reason

lic4Rys.4

7) zaznaczamy opcję I read and agree i klikamy Continue

lic5Rys.5

 

Program wysyła do nas licencję awaryjną na mail związany z kontem Webkey Account.