Local Materials w oknie biblioteki materiałów

w NX trzy polecenia otwierają okna z dostępem do biblioteki materiałów

  • Assign Materials – służy do przypisywania materiałów do modeli
  • Manage materials – sluży do zarządzania materiałami (tworzenie, edycja, usuwanie)
  • Manage Materials Library – służy do zarządzania bibliotekami materiałów (np. zapisywanie materiału do biblioteki)

W każdym z tych okien znajduje się grupa Material List z opcjami Local Materials i Library Materials.

NX

Library Materials wyświetla listę materiałów znajdujących się w bibliotece części.

Local Materials to materiały zapamiętane w pliku z modelem.

W przypadku przypisania materiału do modelu program automatycznie doda ten materiał wraz ze wszystkimi jego parametrami do pliku z modelem. Umożliwia to przekazywanie danych tego materiału do osób nie posiadających dostępu do naszej bazy danych np. osobom spoza firmy. Jeśli zmienimy materiał na inny dane nie zostają usunięte z pliku. W takim wypadku jeśli nie chcemy by ktoś inny miał dostęp do tej informacji korzystamy z polecenia Manage Materials by usunąć o nim dane z pliku.

na poniższym filmie pokazano przypisanie, zmianę i usunięcie materiału w pliku z modelem.

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *