Modelowanie nakrętki z automatycznym pomiarem wielkości fazy


W celu wykonania modelu nakrętki sześciokątnej należy stworzyć dwie bryły sześciokąt i walec z fazą.  Następnie wykonać część wspólną utworzonych brył.

Stwórz nowy plik i wybierz z górnego menu: Insert→Sketch in Task Enviroment. Pozostaw domyślnie wybraną płaszczyznę XY i kliknij OK.

Będąc w środowisku szkicownik z górnego menu wybierz: Insert→Curve→Polygon. Ustaw parametry jak niżej i wskaż środek układu współrzędnych.

nx

Dodaj wymiar o wartości 24.

nx

Wybierz polecenie Circle  i wykonaj okrąg opisany na sześciokącie, wskazując punkty jak niżej.

nx

Wyjdź ze szkicu klikając Finish Sketch.

Poleceniem Extrude wyciągnij wielokąt i walec jako oddzielne bryły na wysokość 10 mm. Pamiętaj, że przed wskazaniem krzywych musisz zmienić filtr na Single Curve.

Wybierz polecenie faza z górnego menu: Insert→Detail Feature→Chamfer

Wskaż krawędź walca i zmień Cross Section na Offset and Angle.

W polu Distance rozwiń strzałkę i wybierz Measure.

nx Zaznacz środek krawędzi i  ściankę walcową. Zatwierdź wymiar przez OK.

nxW polu Angle wpisz 30.

W razie potrzeby wybierz Reverse Direction tak aby uzyskać model jak niżej i kliknij OK.

nx

Operacje powtórz dla krawędzi z drugiej strony walca.

Z górnego menu wybierz Insert→Combine→Intersect.

Zaznacz jedną bryłę w zakładce Target a drugą w Tool.

Zatwierdź operację przez OK. Dodaj otwór pod gwint jak niżej.

nx

 

Wykonany model z pomiarem fazy zapewnia uaktualnianie jej wielkości przy zmianie wymiarów w szkicu.

 

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *