Mold Wizard NX8


I to co nowego w nim znajdziemy, a szczególnie w narzędziach budowy układu chłodzenia.

Box (kostka do zaślepienia bryłą)
Można dynamicznie zmienić jej orientację

CAD

Pocket (kieszeń)
Możecie robić nim otwory z gwintem automatycznie wstawianym z dowolnego modelu z gwintem wykonanym w NX. Dotychczas jak wiadomo działało domyślnie tylko na śruby dostępne ze standard parts.
Dodatkowo tworzony jest raport w HD3D z efektów działania polecenia

Design insert (wkładki)
Kiedy tworzysz wkładkę możesz określić część nadrzędną pliku z modelem

Stock Size (definicja materiału do zamówienia pod wkładki kształtowe)
Można dowolnie manipulować układem współrzędnych tak jak manipuluje się Dynamic WCS. Zmieniając orientację przygotówki pod wkładkę dynamicznie zmieniamy rozmiar który pojawia się w BOM

CAD

Parting Surface
Używając polecenia Extrude w trakcie tworzenia Parting Surface można dodatkowo podać kąt odchylenia powierzchni od wskazanego wektora wyciągnięcia.

Mold Library
Biblioteka części została zintegrowana z Reuse library. Wystarczy otworzyć okno Reuse Library i przeciągnąć dowolny element z Member do okna graficznego.

 

Nie jest już wymagane by nasze własne normalia były tworzone w katalogach bibliotek molda. Można bardzo łatwo ukrywać nieużywane biblioteki. Obrazki z rysunkami poglądowymi części z biblioteki są w oddzielnych oknach. Możliwość wyszukiwania po nazwie lub oznaczeniu.

 

Mold Design Validation (narzędzia sprawdzania)

  • bardzo łatwo sprawdzić czy i pod które normalia nie wykonano jeszcze wybrań.
  • sprawdzanie kolizji elektrod
  • sprawdzanie czy powierzchnia podziału (powierzchnie na zakładkę, zbyt małe powierzchnie dla workpiece, granice powierzchni, ‘dziury’ w podziale)

Chłodzenie
IMO najciekawsze zmiany: rozwinięto narzędzia do dynamicznego tworzenia całych układów chłodzenia i natychmiastowego zabudowywania ich normaliami bez potrzeby określania punktu wstawienia czy pozycji . system tworzy gotowy do użycia np. na rysunku zestawieniowym schematyczny opis układu chłodzenia w postaci linii.
Tutaj znajdziecie wpis dotyczący chłodzenia wraz z filmem demonstracyjnym.

Trim Solid

  • dodano opcję Remove Parameters
  • możliwość określenia do jakiej części ma automatycznie zostać skopiowana bryła po wykonaniu polecenia

Replace Solid

  • dodano opcję Remove Parameters
  • dodano opcję Reverse Direction
  • Clearance pozwala określić zapas

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *