Jak dodać bryłę jako narzędzie do NX


Jeżeli dysponujemy, na przykład, narzędziem kształtowym, które chcemy użyć do obróbki, możemy dodać jego zamodelowaną (bądź pobraną ze strony producenta narzędzi) bryłę do NXa.

Dla narzędzi o łatwej do opisania geometrii, możemy użyć Mill User Defined w NX:
Clipboard04
I w prosty sposób za pomocą dostępnych parametrów opisać kształt naszego narzędzia.

Jeżeli natomiast chcemy użyć narzędzia, do którego mamy gotową bryłę (narzędzia kształtowe a przede wszystkim narzędzia tokarskie) postępujemy wg poniższego schematu.
Utworzone w ten sposób narzędzie będzie można zastosować zarówno w zwykłej weryfikacji 3D jak również w symulacji całej obrabiarki w NX.

1. Zaimportować do NX bryłę (lub złożenie) narzędzia i odpowiednio zorientować.

Clipboard07Najbardziej przejrzystym wg mnie ustawieniem jest takie jak na powyższym rysunku. WCS jest ustawiony w punkcie prowadzenia narzędzia w taki sposób, że oś XC pokrywa się z osią narzędzia i jest zwrócona do punktu mocowania narzędzia.

2. Przejść do modułu wytwarzania i zdefiniować narzędzie, które będzie kształtem odpowiadać zaimportowanej bryle (w takim stopniu jak nam jest to potrzebne – zależnie od tego w jakich operacjach to będzie użyte).

Clipboard09
3. Wyeksportować narzędzie do biblioteki

– w polu Library Reference wpisujemy unikatową nazwę narzędzia, pod którą to narzędzie odnajdziemy w bibliotece
– zaznaczamy pole Export Tool Part File
– opcja Specify Mounting pozwala określić punkt będący punktem mocowania narzędzia w maszynie wirtualnej (jeżeli na początku bryła została zorientowana wg moich wskazówek, to tego układu nie trzeba już obracać, a jedynie przesunąć)
– opcja Specify Tool Tip pozwala określić punkt będący punktem prowadzenia narzędzia (jeżeli na początku bryła została zorientowana wg moich wskazówek, to tego układu nie trzeba już obracać, a jedynie przesunąć)
– w polu Cutting Portion of Tool / Select Object wskazujemy bryłę (jedną lub kilka), która jest częścią skrawającą narzędzia. W przypadku narzędzi tokarskich – płytkę.
– klikamy Export Tool to Library i w tradycyjny sposób zapisujemy narzędzie w bibliotece
Clipboard11

Plik możemy zamknąć bez zapisywania zmian, ponieważ narzędzie wraz z bryłą zostało automatycznie zapisane w folderach biblioteki.

Aby podczas weryfikacji widoczna była bryła narzędzia zamiast narzędzia utworzonego na podstawie parametrów, w oknie weryfikacji wybieramy opcję jak poniżej:
Clipboard13

 

Poniżej porównanie weryfikacji tej samej operacji wykonanej naszym narzędziem z opcją Tool Display: Assembly (po lewej) i Tool (po prawej)
Clipboard17

 

Dodatkowo dla zainteresowanych dodaję film z nieco innym (bardziej manualnym) sposobem dodania bryły narzędzia do biblioteki, na przykładzie złożenia noża tokarskiego. Oczywiście można go również dodać sposobem opisanym powyżej.