Nie mogę zmienić Reference Set

Przyczyną może być banalne przeoczenie.

Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi (rys.1.).  Częścią roboczą jest plik assembly1. w podzłożeniu zespol wspornika komponent wspornik1 jest niewidoczny.

NX refsetrys1

Rys.1

Po ustawieniu podzłożenia zespol wspornika jako Work Part można zauważyć iż wspornik1 staje się widoczny (rys.2).

NX refsetrys2

Rys.2

Jednak po ponownym ustawieniu assembly1 jako Work Part część wspornik1 znika (rys.1).

Brak również możliwości zmiany Reference Set pliku wspornik1 kiedy jest on niewidoczny w assembly1. Brak w menu kontekstowym polecenia Replace Reference Set (rys.3).  

NX

Rys.3

Próba zmiany Reference Set w czasie gdy zespol wspornika jest częścią roboczą również nie mają wpływu na jego wyświetlanie w złożeniu assembly1.

Przyjrzyjmy się kolumnie Reference Set w oknie Assembly Navigator.

Przy assembly1 jako części roboczej wspornik1 ma Reference SetEmpty (niewidoczny komponent), a zespol wspornikaModel

NX

Rys.4

Po ustawieniu zespol wspornika jako części roboczej wspornik1 ma Reference SetModel.

NX

Rys.5

Oznacza to że ustawiony Reference Set Model części zespol wspornika nie pozwala na wyświetlanie wspornik1.

Rozwiązanie

  1. Ustaw zespol wspornika jako część roboczą
  2. Wybierz polecenie Format>Reference Set
  3. Zaznacz na liście zestaw Model
  4. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Ctrl i zaznacz w oknie Assembly Navigator część wspornik1
  5. Zamknij okno Reference Sets
  6. Ustaw assembly1 jako Work Part