NX 8.5 – Moduł Toczenia


Nareszcie coś się dzieje w module toczenia. W najnowszej wersji NX wprowadzono kilka usprawnień i rozbudowano niektóre narzędzia.

Na pierwszy ogień weźmy sobie pod „lupę” obróbkę  zgrubną. Dotychczas NX miał problem z położeniem ścieżki znajdującej się tuż nad kolejnym stopniem na wałku. Wszystkie parametry ustawienia ścieżki w tym naddatki były zachowane, po prostu ścieżka nie była dociągnięta do czoła kolejnego stopnia.

NX CAM

W NX 8.5

ścieżka generowana jest już w pełni poprawnie.

NX CAM

Kolejny przypadek:

W operacjach zgrubnych mamy możliwość włączenia opcji wygładzania powierzchni obrabianej, tak aby pozostał jednolity naddatek na zarysie części (funkcje Cleanup). Niestety i tutaj mieliśmy małe niedociągnięcie mogące czasami lekko irytować. Spójrzmy na rysunek poniżej. Ścieżka z drugiego przejścia jest przeciągnięta do samego końca obszaru obróbki, co przy długich częściach…

Wygladzaniew w NX CAM

W NX 8.5 jest już tak ja powinno ścieżka drugiego przejścia kończy się w momencie osiągnięcia poziomu głębokości pierwszego przejścia.

NX CAM

 

Ciekawie rozbudowana została strategia ścieżki Towards Corner  dostępna z poziomu operacji wykańczających. Za chwilkę powiem o tym więcej. Zwróćcie teraz uwagę jakie ładne grafiki przedstawiające daną strategię pojawiają się po najechaniu na wybraną opcję. Takie wyskakujące okienka graficzne znajdziemy również w pozostałych funkcjach ustawień ścieżki.

NX CAM Towards Corner

Zresztą zobaczcie sami:

Okna definicji ustawień ścieżki (Cutting Parameters, Non Cutting Moves) zostały zwężone. Karty ustawień tworzą teraz dwa rzędy i usunięto sztywne okno grafiki. Podpowiedzi graficzne pojawiają się teraz w postaci dymków po najechaniu na dana opcję. NX-owy weteran może całkowite z nich zrezygnować blokując pojawianie się ich w ustawieniach globalnych systemu (Customer Defaults).

NX CAM

Wróćmy do naszej strategii Towards Corner. Po niżej przedstawiam wygląd belki Path Settings w dotychczasowym i nowym wydaniu.

NX CAM

Nie działające prawidłowo narzędzie Cut Fillets zastąpione zostało przez Extend at Start za pomocą którego nareszcie możemy swobodnie wydłużyć ścieżkę na przyległe zaokrąglenia.

NX CAM

Pojawiły się też dwa nowe narzędzia. Pierwsze pozwalające na przesunięcie punktu podziału przejść Stop Position,

NX CAM

drugie Overlap pozwalające na ustawienie wzajemnego zachodzenia na siebie ścieżek.

NX CAM