NX 8.5 Operacje Boole’a – nowe możliwości

NX CAD. Zastosowanie jawnej* cechy Unite/Subtract/Intersect daje użytkownikowi NX 8.5 dodatkowe możliwości.

Jeśli bryła wskazana jako Tool

(Bryła zmieniająca obiekt docelowy – niżej opisana jako bryła narzędzia) przecina się z tym obiektem docelowym użytkownik ma możliwość wyboru która strona ma zostać zachowana. Działa to na podobnej zasadzie jak przycinanie powierzchni: można wybrać którą stronę przycinamy a którą zachowujemy. W przypadku cechy Boole’a mamy jeszcze większe możliwości. Jeśli bryła narzędzia będzie przechodziła na drugą stronę modelu docelowego w kilku miejscach użytkownik może wybrać które regiony mają zostać zachowane a które usunięte zarówno na obiekcie docelowym jak i obiekcie narzędzia.

NX CAD

Narzędzia te są umieszczone w grupie Region.

NX CAD boole

Przykładowy film pokazujący możliwości tego narzędzia. NX CAD.

 

*cecha jawna oznacza cechę która jest widoczna w oknie Part Navigator. Inaczej mówiąc nie jest ‚ukryta’ pod inną cechą.