NX 8.5 Wsparcie dla otwartych profili


W najnowszej wersji oprogramowania NX została dodana opcja umożliwiająca automatyczne dociąganie otwartych profili (zarysów) do bocznych ścianek. Nie musimy już tworzyć szkicu o skomplikowanym zarysie. program automatycznie przedłuża i domyka zarys.

Na poniższym rysunku widoczny jest model i  zarys (linie koloru czarnego), na podstawie którego, można wykonać kilka wersji modelu.

W celu utworzenia operacji wybierz polecenie Insert→Design Feature→Extrude i wskaż zarys do wyciągnięcia

Zaznacz opcję jak niżej.

Zmieniaj kolejno wysokość wyciągnięcia i opcję Unit na Subtrac, a uzyskasz różne wersje modelu jak niżej:

Na poniższym filmie został zamieszczony przykładowy sposób postępowania w przypadku zastosowania opcji

Open Profile Smart Volume.

Tworzenie użebrowania  w detalach z tworzyw sztucznych.