Nowości NX 9.0 (cz.2) – Design & Realize Shape

W kolejnej części prezentujemy nową fascynująca metodę projektowania Realize Shape – to nowy poziom tworzenia zaawansownych powierzchni. 


Design & Realize Shape

Realize Shape jest nową technologią umożliwiającą szybkie projektowanie części, a samo projektowanie modelu rozpoczynane jest od prymitywu np. kuli. Dzięki specjalnym poleceniom bryła jest poddawaniu „plastycznemu” rozciąganiu. Podczas rozciągania można tworzyć nowe segmenty na których będą wykonywane kolejne operacje. Co ważne na geometrii można wykonywac również standardowe operacje np. zaogrąglenia.

Poniżej przykład modelowania w środowisku Realize Shape

 … i interfejs Realize Shape

NX face

 Kolejny rysunek (źródło develop3d.com) przedstawia przykładowy tok postępowania przy modelowaniu na podstawie prymitywu typu kula.

NX sub

Tutaj przykładowy tok postępowania przy modelowaniu na podstawie szkicu.

NX realize_shape_1

NX realize_shape_2

NX realize_shape_3

NX realize_shape_4

NX realize_shape_5

NX realize_shape_6

NX realize_shape_7

  Kolejna część opisu nowości tutaj…

 


1 Komentarz