NX CAM 9.0 – opis nowości – cz.1 – Mold & Die Machining

Opis usprawnień w module NX CAM 9 zaczniemy od zmian odnoszących się do obróbki form i matryc
czyli Mold & Die Machining.

Webinar NX CAM 9.0 – odbył się 29 października – prowadził Krzysztof Augustyn
Zapis Webinar można zobaczyć na http://camdivision.pl/nx-cam/

W nowej wersji m.in:
1) Interaktywne zarządzanie regionami obróbki

 • Kontrola metody obróbki dla każdego regionu
 • Graficzny podgląd i edycja regionów
 • Szybsze programowanie, precyzyjna kontrola strategii obróbki i wysoka jakość powierzchni po obróbce
 • Precyzyjne dopasowanie osi narzędzia do regionu

Kontrola w planowaniu strategii obróbki wchodzi na nowy poziom poprzez interaktywne zarządzanie regionami obróbki. Po wskazaniu obszaru do obróbki programista ma możliwość jego kontroli poprzez podział kątowy, przypisanie określonej strategii obróbki i narzędzia do danego obszaru przed generowaniem samych ścieżek. Obszary obróbki można interaktywnie łączyć, dzielić i usuwać.

Dodatkowo można dynamicznie zmienić oś narzędzia (na obrabiarkach wieloosiowych) by uniknąc kolizji przy obróbce na krótkim wysięgu.

NX CAM

Kontrola metody obróbki dla każdego regionu – ta funkcjonalność jest przydatna szczególnie do bardzo skomplikowanych części, gdzie dokładne planowanie procesu obróbki jest niezmiernie ważne ze względu na jakość powierzchni po obróbce i czas maszynowy.

NX CAM

2) HSM – przejazdy narzędzia

 • Wygładzone ruchy narzędzia przez cały proces obróbki
 • Optymalizacja wejść, przejazdów, łączeń i odjazdów
 • Pełna kontroli kolizji również przy konwersji ścieżki z 3- na 5-osiową
 • Możliwość stosowania szybkich posuwów

Usprawnienia do obróbek HSM obejmują dodatkowe wygładzenia dla ruchów pomocniczych typu wejścia, wyjścia, nawroty i przejazdy.

Pomiędzy ścieżkami obróbki generowane są ruchy łączące typu krzywe Spline, które minimalizują nagłe zmiany kierunku ruchu i umożliwiają stosowanie wyższych posuwów.  Wygładzone ruchy łączące są generowane niezależnie od tego czy sąsiednie ścieżki robocze są względem siebie równoległe lub nie, prostopadłe lub nie lub łączą sąsiednie regiony obróbki.

NX CAM

Ruchy pomocnicze posiadają pełną kontolę kolizji co ma znaczenie zwłaszcza przy stosowaniu konwersji ścieżki z 3-osiowej na 5-osiowej, gdzie muszą być zastosowane alternatywne łączenia ścieżek przy dynamicznych zmianach osi frezu.

NXCAM-Smooth-connecting-moves

3) Hybrydowa obróbka resztek

 • Kombinacja wzorów ścieżki dla stromych/niestromych obszarów resztek
 • Sekwencja obróbki góra/dół
 • Optymalizacja poziomów obróbki i miejsc łączeń strategii
 • Proste i wydajne programownie obróbki resztek

Obróbka resztek została uzupełniona o hybrydową obróbkę z automatycznym doborem wzoru ścieżki (kilka wariantów) do pochylenia kątowego powierzchni czyli podziału na powierzchnie strome/niestrome.

Kolejność obróbek jest optymalizowana pod kątem wysokiej jakości powierzchni.

NXCAM-Rest-milling

4) Podział ścieżki frezu wg wysięgu z oprawki
Nowa wersja wnosi usprawnienia do optymalizacji obszarów obróbki form/matryc bazującej na długości frezu.

 • Podział ścieżki na kolizji oprawki lub na punkcie wyjazdu
 • Określenie minimalnej długości ścieżki, przekroczenia i przycięcia kątem stromości
 • Określenie listy dostępnych narzędzi i podział ścieżki wg tej listy
 • Programowanie regionów z domyślnymi wysięgami szybko i wydajnie – użycie długiego narzędzia tylko jeśli jest to wymagane

W operacji można zdefiniować listę na przyklad trzech dostępnych narzędzi o różnym wysięgu i system podzieli obróbkę tak, by używać jak długo to możliwe frezów o małym wysięgu.

Jest to niezwykle przydatne przy obróbe dużych i skomplikowanych modeli części na których występują głębokie elementy.

NX CAM

5) IPW 3D w obróbe Cavity Milling
To lepsza kontrola aktualnego kształtu przygotówki przy obróbce z kilku stron (np. przeprowadzenie obróbki po drugiej stronie części)
Ścieżki narzędzia mogą byc automatycznie przycięte do IPW (aktualnego kształtu przygotówki) lub można je wydłużyć do określonego poziomu Z.
NX CAM
6) Wybór obszarów obróbki
Wybór obszarów do obróbki został usprawniony o możliwość kombinacji ścianek i pętli. Na kolejnych rysunkach:
 • Wskazujemy ściankę wewnątrz regionu jaki chcemy obrabiać
 • Definiujemy zamkniętą pętlę krawędzi która zawiera region obróbki – wskazana ścianka jest podświetlona innym kolorem niż pętla krawędzi
 • NX rozszerza obszar obróbki do wskazanej pętli
 • Region ścianek pomiędzy dwoma pętlami krawędzi
NX CAM

7) Porównanie modelu po obróbce
Wprowadzono możlwość definicji własnych zakresów odchyłek dotyczących rozkładu naddatków materiału

NX CAM

 W kolejnych częściach:

 • Prismatic parts machining
 • Complex parts machining
 • NX CMM Inspection Programming
 • Manufacturing Resource Library
 • Tooling design