NX CAM Foundation – więcej niż przeglądarka…


NX CAM Foundation to podstawowy pakiet NX CAM wyposażony w szereg funkcji z których mogą korzystać zarówno operatorzy maszyn CNC jak i np. programiści piszący postprocesory. Posiada funkcje, które znacznie wybiegają poza „przeglądarkowe” zastosowania. Opiszę tutaj najciekawsze funkcje w jakie wyposażony jest ten pakiet.

Narzędzia w jakie wyposażony jest NX CAM Foundation spełniają nie tylko typowe wymagania jakie są stawiane tego typu aplikacjom np. wykonanie pomiarów/przekrojów brył, przeprowadzenie weryfikacji obróbki, generowanie kodu NC i dokumentacji technologicznej…

I. Przykładowe zastosowania
– zacznę od przedstawienia przykładowych zastosowań, w których zastosowanie znajdą funkcjonalności takiej przeglądarki. W dalszej części wpisu poszczególne opcje zostaną szerzej omówione.

1. Dobór oprzyrządowania i narzędzi
CAM

– importowanie modeli CAD (przyrządy mocujące) oraz ewentualna ich edycja za pomocą Synchronous Modeling
– tworzenie złożenia oprzyrządowania i nadawanie relacji pomiędzy jego komponentami (planowanie sposobu mocowania)
– dobór narzędzi (np. importując je z biblioteki narzędzi i uchwytów)

2. Wdrożenie programu do produkcji

CAM

– podgląd, analiza i pomiary modeli części do obróbki, półfabrykatu, oprzyrządowania
– podgląd dokumentacji 2D
– podgląd, weryfikacja i ewentualna edycja ścieżek w NX CAM
– optymalizacja posuwów
– generowanie kodu NC i dokumentacji technologicznej
– zmiana położenia bazy względem której generuje się kod NC

3. Zastosowanie w dziale programowania CNCCAM

 

 

– podgląd, edycja, optymalizacja ścieżek w NX CAM oraz generowanie kodu NC
– tworzenie złożeń narzędzi i oprzyrządowania

– tworzenie i rozwijanie biblioteki narzędzi i materiałów
– generowanie dokumentacji technologicznej oraz opracowywanie szablonów dokumentacji technologicznej
– tworzenie i edycja postprocesorów

II. Szczegóły… 

Poniżej opis kilku przykładowych funkcji, do którym mamy dostęp w przeglądarce NX CAM:

1. Import i eksport modeli CAD

CAM import

NX CAM Foundation, oprócz pracy na własnym formacie NX, posiada mozliwość importu plików natywnych Solid Edge, SolidWorks, PARASOLID, STEP, IGES, STL, DWG, DXF. Co więcej pliki w NX CAM Foundation można eksportować do formatów PARASOLID, STEP, IGES, STL, DXF.

2. Tworzenie i edycja złożeń.

CAM ass

Wykorzystując jedynie licencję NX CAM Foundation możemy swobodnie tworzyć i edytować złożenia: dodawać nowe komponenty do złożenia, zapisywać bryły jako komponenty, pozycjonować komponenty, nadawać im więzy itd.

3. Nawigator operacji
Nawigator operacji zawiera pełen zestaw informacji o utworzonych operacjach obróbki, parametrach skrawania, narzędziach, czasach, metodach itd.
Więcej na temat Nawigatora operacji i możliwości bardzo łatwego generowania dokumentacji technologicznej można przeczytać tutaj: http://nxcad.pl/szybka-dokumentacja-technologiczna/

4. Weryfikacja ścieżki
To nie tylko odtworzenie ścieżek z animacją ruchu narzędzia, nie tylko symulacja ruchu narzędzia wraz wizualizacją ubytku materiału, nie tylko wykrywanie kolizji oprawki lub części nieskrawającej freza, ale również szereg bardzo precyzyjnych narzędzi do analizy procesu obróbki.

CAM Clipboard04
Mamy możliwość podejrzeć jak wygląda nasza część po dowolnej operacji w całym programie lub po wykonaniu całego programu:
CAM Clipboard011

W analogiczny sposób możemy zobaczyć mapę naddatków po dowolnej operacji. Klikając na modelu z mapą naddatków, możemy odczytać wartość naddatku jaki pozostał jeszcze do zebrania w danym miejscu. Po prawej stronie mamy legendę z objaśnieniem znaczenia poszczególnych kolorów mapy naddatków:

CAM Clipboard021

Jeżeli chcemy skupić się na części detalu, lub ścianki głębokiej kieszeni utrudniają analizę modelu, możemy go przyciąć płaszczyzną, dwiema płaszczyznami lub sześcioma ściankami prostopadłościanu.
Efekt takiego przycięcia może wyglądać na przykład tak:

CAM Clipboard031

 W trakcie wykonywania weryfikacji (i nie tylko mamy do dyspozycji również komplet narzędzi do wykonywania pomiarów długości i kąta.

5. Ręczna edycja już wygenerowanej ścieżki
Jeżeli na etapie weryfikacji okaże się, że chcemy nieznacznie zmienić lub poprawić jakiś segment ścieżki, to nie musimy poprawiać całej operacji.
Sama licencja NX CAM Foundation pozwala na ręczną edycję ścieżki. Za pomocą tego narzędzia możemy ręcznie zmienić lub usunąć fragment ścieżki (pojedynczy ruch lub fragment ścieżki) ale też możemy dodawać zupełnie nowe segmenty. Tak zmodyfikowaną ścieżkę możemy zabezpieczyć przed ponowną edycją, by nie utracić wprowadzonych zmian.

CAM Clipboard08

6. Narzędzie do tworzenia kreatorów obróbek (Wizard)

CAM Clipboard10
Dla powtarzających się typów obróbek, doświadczony technolog i użytkownik NX’a, może sam utworzyć kreator obróbki. Narzędzie do tworzenia kreatorów nazywa się Process Studio. Pozwala ono stworzyć „drogę”, którą będzie podążał użytkownik podczas tworzenia operacji i ubarwić tę drogę szeregiem podpowiedzi oraz ilustracji.

CAM Clipboard09

Za pomocą takiego kreatora operacje mogą tworzyć nawet osoby, praktycznie nie potrafiące obsługiwać programu CAM. Ogranicza się to do wykonywania pojawiających się poleceń i klikania „dalej” – większości pewnie skojarzy się to z instalowaniem różnych programów. I słusznie, ponieważ odbywa się ono również za pomocą kreatorów (wizardów). Użytkownik będzie miał dostęp tylko do takich opcji, jakie przewidzi osoba tworząca kreator, co sprawi że nie ustawi nic nieprzewidywalnego. Przykład tworzenia operacji za pomocą kreatora przedstawiam na filmie:

7. Generowanie kodu NC.
Edycja istniejących postprocesorów oraz tworzenie nowych!

CAM postproc

Osoby zajmujące się pisaniem postprocesorów nie muszą zajmować technologowi-programiście licencji…
wystarczy NX CAM Foundation!

8. Generowanie dokumentacji technologicznej oraz przygotowywanie szablonów dokumentacji
CAM Obraz6
Szerzej na ten temat pisano tutaj:
część pierwsza
część druga
część trzecia
część czwarta (formatowanie wartości liczbowych w Excelu)
gorąca dyskusja na ten temat na forum (sprzed lat)
dalszy ciąg dyskusji (bardziej aktualny)

9. Ustawianie parametrów skrawania (posuwów i obrotów) oraz korzystanie z bibliotek parametrów skrawania, bibliotek materiałów i bibliotek narzędzi

CAM Obraz7
Na temat jednego ze sposobów automatycznego doboru parametrów pisałem tutaj.
Dzięki temu, że po ustawieniu lub zmianie parametrów skrawania nie trzeba przeliczać ponownie ścieżki, wystarczy nam do tego licencja NX CAM Foundation. Podobnie z dostosowywaniem bibliotek narzędzi oraz bibliotek posuwów i obrotów do standardów naszego zakładu. Może się więc tym zajmować osoba mająca najbliższy kontakt z maszyną i narzędziami – czyli operator. Wystarczy mu do tego omawiana tutaj przeglądarka NX CAM.

10. Synchronous Technology w pakiecie!

CAM Obraz4
Tutaj jako ostatnia, ale na pewno nie mniej ważna….
„Jest to przełomowa, niezwykła technika modelowania, która obejmuje także możliwość edycji nieparametrycznych plików pochodzących z innych systemów.” Cały zakres modelowania za pomocą Synchronous Technology dostępny jest w licencji NX CAM Foundation. Przy pomocy tego narzędzia w łatwy sposób możemy edytować i przygotowywać do obróbki model, który dostaliśmy do wykonania jeszcze zanim przystąpimy do tworzenia ścieżek. W zakres edycji modelu wchodzi na przykład: przesuwanie, wyciąganie ścianek, edycja i przypisywanie pochyleń, zaokrągleń i faz, usuwanie ścianek i wiele innych…
Więcej informacji na temat Synchronous Technology możemy znaleźć tutaj:
http://nxcad.pl/ksiazka-synchronous-modeling/

Narzędzia w jakie wyposażony jest podstawowy pakiet NX CAM Foundation pozwalają zredukować czas potrzebny na wdrożenie produktu oraz zmniejszać koszty związane z wyposażeniem działu technologicznego/programowania w pełne licencje pakietów CAD/CAM.

(Cena?…w dziale handlowym mówią iż mniej niz 4 tys. zł!)

Autor: Marek Pawlus, CAMdivision