NX i katalog tymczasowy


Przy każdym uruchomieniu NX tworzy w katalogu tymczasowym plik z rozszerzeniem ‚syslog’. Zapisywane są w nim wszystkie działania w systemie od momentu wydania polecenia uruchomienia aplikacji. Wiele innych programów również wykorzystuje katalog tymczasowy. Skutkiem tego jest powstawanie dużej liczby plików i folderów w tym katalogu. Systemy Windows nie usuwają plików tymczasowych automatycznie. Trzeba pamiętać że katalog tymczasowy powinien być regularnie czyszczony by NX mógł stabilnie pracować. Zawartość rzędu kilku tyś. plików w tym katalogu może być przyczyną dziwnego zachowania NX’a.

Gdzie jest katalog tymczasowy?

W pasku adresu eksploratora windows wpisać %temp%i wcisnąć Enter. Eksplorator od razu otworzy katalog tymczasowy. W nim znajdziemy logi NXa (pliki z rozszerzeniem syslog)
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *