NX – One Step (analiza rozwinięć nieliniowych)


NX posiada rozbudowane narzędzie do analizy rozwinięć nieliniowych. Jest ono zawarte w module specjalistycznym do konstruowania wykrojników wielotaktowych. Jest też dostępne jako osobny moduł i działa na plikach NX jak i importowanych. Analizie One-Step można poddawać zarówno obiekty powierzchniowe, jak i bryłowe. Narzędzie umożliwia rozwinięcie jednego fragmentu i całego modelu. Pozwala to na utworzenie etapów pośrednich, często występujących w procesie tłoczenia. Analiza zwiększa efektywne wykorzystanie czasu pracy konstruktora, wskazując miejsca z nadmiernym naprężeniem mogącym powodować pękanie materiału.

Stosowanie analizy rozwinięć nieliniowych pozwala na:

• Zwiększenie efektywności procesu
• Zminimalizowanie kosztów przez zastosowanie odpowiedniej wielkości półfabrykatu
• Skrócenie czasu analizy modelu pod względem technologicznym
• Szybkie wygenerowanie zarysu półfabrykatu i na jego podstawie stworzenie bryły
• Wykrycie deformacji, odkształceń sprężystych i nadmiernego naprężenia
• Wyeliminowanie translacji w przypadku stosowania niezintegrowanych programów z NX do analizy
• Szybkie wygenerowanie raportu z analizy w postaci pliku HTML

Analiza rozwinięć nieliniowych

Warunki brzegowe

Zastosowanie warunków brzegowych pozwala sprawować kontrolę nad rozformowywaną częścią. Zaawansowane więzy dają możliwość zdefiniowania elementów dociskających, które pozwalają na stopniowe uwalnianie materiału. Przez zmianę parametrów siły docisku i szybkości procesu można obserwować zachodzące zmiany i ustalić optymalne parametry pracy tłocznika.
Warunki brzegowe

Generowanie siatki

Program w pierwszej fazie generuje siatkę elementów skończonych, którą w każdej chwili można modyfikować przez zmianę wielkości elementu, typu, rozmieszczenia, zagęszczenia itd. Użytkownik na samym początku dostaje informacje na temat jej jakości. W przypadku niewystarczającej jakości wyświetlana jest informacja, jakie parametry należy zmodyfikować, aby uzyskać lepsze efekty.

Generowanie siatki

Analiza grubości ścianek

Wczesne wykrycie pocienień ścianek powstałych podczas tłoczenia umożliwia szybkie przekonstruowanie wyrobu jeszcze na etapie projektowania narzędzia. Zapobiega to wydłużenia czasu pracy i generowaniu dodatkowych kosztów.

 

Analiza grubości ścianek

Analiza naprężeń

Odczytanie naprężenia granicznego na modelu umożliwia wykrycie miejsc, w których mogą wystąpić pęknięcia lub inne niepożądane zjawiska.

Analiza naprężeń

Analiza odkształceń sprężystych

Wczesne wykrycie odkształceń powrotnych umożliwia wprowadzenie dodatkowego dogięcia w celu uzyskania pożądanego kształtu. Program ma możliwość generowania odkształconego modelu, który można porównać z oryginałem.

Analiza odkształceń sprężystych

Zastosowanie bazy materiałów

NX posiada rozbudowaną bazę materiałową, umożliwiającą szybkie przypisanie odpowiednich własności potrzebnych dla analizowanej bryły. W przypadku zastosowania nietypowego materiału parametry charakterystyczne można wprowadzić bezpośrednio w oknie dialogowym analizy.

Rozwinięcie nieliniowe krok po kroku (przetestuj możliwości programu):

One Step Formability część 1

One Step Formability część 2

Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *