NX – Jak pobrać wartości z Excela?

Jeśli chcemy mieć możliwość zmiany modelu w NX CAD poprzez zmianę parametrów w zewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym, wówczas mamy możliwość integracji NX z Excel.

1. Tworzymy model

ug_exc_read1Rys.1

2. Tworzymy arkusz kalkulacyjny z parametrami sterującymi. Nazwy parametrów w arkuszu nie muszą się pokrywać z tymi w pliku NX ale jeśli będą takie same ułatwi to późniejsze zmiany. Nie jest również ważne czy będziemy pisać w kolumnach czy w wierszach.

ug_exc_read2Rys.2

3. W NX otwieramy okno Expressions (skrót klawiszowy Ctrl+E) by powiązać wartości z wartościami komórek w arkuszu. Jeśli nie widzisz wszystkich wyrażeń zmień filtr wyświetlania znajdujący się w górnej części okna Expressions (ustaw All by wyświetlić wszystkie wyrażenia).

4. Wskazujemy wyrażenie które chcemy powiązać z arkuszem.

ug_exc_read3Rys.3

5. W polu Formula podajemy nazwę funkcji odczytującej komórkę arkusza:

ug_excel_read( „ścieżka dostępu do pliku arkusza”, „nr komórki” )

np:  ug_excel_read( „C:\camdivision\model1.xlsx”, „B2” ) oznacza iż z pliku arkusza o nazwie model1.xlsx znajdującego się na dysku C w katalogu camdivision odczytana zostanie komórka B2

6. zatwierdzamy wprowadzone zmiany w oknie Expressions klikając OK

 

Jak zaktualizować model?

Jeśli zmienimy wartości w arkuszu, musimy otworzyć okno Expressions i kliknąć przycisk Refresh (rys.4a)

ug_exc_read3Rys.4

Ponieważ ścieżka jest wpisana na stałe do parametru plik Excela musi być w tym samym miejscu w czasie aktualizacji wyrażeń w NX