NX10 automatyczne atrybuty w tabelce rysunkowej

Opis dotyczy NX 10 ale jedyna różnica w NX9 to brak ikony Edit Table (punkt 5). Zamiast tego należy po otwarciu okna Define Title Block narzędziem Select Tables odznaczyć tabelkę którą chce się edytować. Zamknąć okno edycji tabelki, a dalej jest tak samo jak w NX10. Na koniec należy ponownie wejść w polecenie Edit Definition i zaznaczyć tabelkę za pomocą Select Tables. Dlatego też dobrym pomysłem jest by w NX 9 cała tabelka składała się z kilku mniejszych które możemy oddzielnie edytować.

Zanim przystąpisz do zmian powinieneś mieć gotową tabelkę rysunkową oraz wykonaną kopię bezpieczeństwa katalogu z szablonami.

Metoda self-contained (rysunek w pliku z modelem)

 1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy self-contained np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size2D-template.pr
 2. Utwórz atrybut mass1 jednostki kg wartość 0
 3. W draftingu odblokuj warstwę 256
 4. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
 5. Kliknij ikonę Edit Table
 6. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
 7. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)

Rys.1automass18.Ustaw opcję Category na Relationship (rys.2)

Rys.2automass2

9.Kliknij ikonę Insert Part Attribute

10.Wskaż mass1 i OK

11.OK by zamknąć okno Text

12.Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością

13.Wybierz polecenie Settings (rys.3)

Rys.3automass314.Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)

Rys.4automass4

15.W polu Prefix wpisz Masa:

16.W polu Suffix wpisz kg

17.Przejdź do Cell (rys.4)

18.Ustaw Category na Number

19.Ustaw opcję Decimal Places

20.Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close

21.Kliknij ikonę Finish i OK

22.Zapisz plik i zamknij

Metoda Master Model (rysunek w oddzielnym pliku)

1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy master model np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size-template.prt
2. Przejdź do modelingu
3. Dodaj nową część poleceniem Add New Component
4. Przejdź do tej części (Make Displayed Part)
5. Utwórz w niej atrybut o nazwie mass1 jednostki kg i wartości 0
6. Powróć do pliku szablonu
7. W draftingu odblokuj warstwę 256
8. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
9. Kliknij ikonę Edit Table
10. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)
12. Ustaw opcję Category na References (rys.2)
13. Kliknij ikonę Insert Object Attribute
14. W oknie wpisz nazwę utworzonej części i Enter
15. Wskaż mass1 i OK
16. OK by zamknąć okno Text
17. Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością
18. Wybierz polecenie Settings (rys.3)
19. Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)
20. W polu Prefix wpisz Masa:
21. W polu Suffix wpisz kg
22. Przejdź do Cell (rys.4)
23. Ustaw Category na Number
24. Ustaw opcję Decimal Places
25. Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close
26. Kliknij Finish i OK
27. Zapisz plik i zamknij
28. Przenieś utworzony plik do innego katalogu

Teraz wystarczy iż skorzystasz z makra do pomiaru masy części mass_nx9.dll żeby automatycznie uzupełnić tabelkę rysunkową.
W przypadku jakiegokolwiek innego atrybutu niż masa wystarczy go utworzyć w pliku części przed utworzeniem rysunku.

bibliotekę dll można otrzymać po kontakcie z firmą CAMdivision

Uruchamiamy macro

 1. Pasek Tools
 2. Play Journal
 3. Wybieramy plik
 4. Klikamy Run

tu znajdziesz opis Jak podpiąć makro pod ikonę w NX

 

Film (dla metody Master Model)