NX10 Update event list

Okno pojawia się w NX10 przy wczytywaniu np. złożeń wykorzystujących Interpart Expression (powiązania asocjatywne parametrów pomiędzy plikami)

linkinterpartupdateRys.1

Można kliknąć OK i zignorować to okno dialogowe. Jednak będzie się ono pojawiać przy ponownym wczytaniu. Żeby program odnalazł wszystkie powiązania automatycznie należy zmienić opcje wczytywania złożeń.

  1. wybierz polecenie Menu:File>Options>Assembly Load Options
  2. wyłącz opcję Use Partial Loading (rys.2)
  3. włącz Load Interpart Data
  4. ustaw opcję Load Parents na All Levels
  5. teraz trzeba zapisać ustawienia jako domyślne. Rozwiń grupę Saved Load Options
  6. Kliknij ikonę Save as Default i OK

interpartexprupdateRys.2