NX9 wymiar równoległy

w NX9 przegrupowano wymiary. Nie ma już polecenia Baseline Dimension. Brak również polecenia do wymiarowania szeregowego (Horizontal/Vertical Chain Dimension). Wszystkie te polecenia wraz z wymiarem liniowym zgrupowano w jedno nowe polecenie Linear Dimension

NX9

Jak wstawić Baseline Dimension?

  • otwórz polecenie Linear Dimension
  • rozwiń grupę Dimension Set
  • ustaw odpowiednią opcję (Chain, Baseline)
  • wskaż pierwszą referencję
  • wskaż drugą referencję
  • wskaż położenie wymiaru
  • teraz wystarczy wskazywać po kolei następne referencje