NX 9 wymiarowanie w szkicu

co znaczą nowe opcje dostępne pod parametrami??

dokumentacja jest dosyć enigmatyczna. poniżej znajdziecie wyjaśnienie

NX 9

Remove Expression, Keep Expression dotyczy tylko wymiarów przywiązanych do zewnętrznych referencji np do krawędzi modelu.

  • Remove Expression – jeśli referencja zniknie, usunięty zostanie też wymiar
  • Keep Expression – jeśli referencja zniknie, wymiar stanie się nieaktualny (będzie można go przywiązać do innej referencji) i będzie oznaczony linią przerywaną tak jak wymiary na rysunku 2D

Measure Geometry, Adjust Geometry dotyczą tylko sytuacji kiedy zmieniamy referencje wymiaru (zmieniamy punkt zaczepienia wymiaru)

  • Measure Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę jego wartości, szkic nie ulega zmianie
  • Adjust Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę szkicu, wartość wymiaru nie ulega zmianie (patrz film poniżej)