Obróbka Cavity bez półfabrykatu i dostępu do modułu Modeling


W dzisiejszym wpisie, mała sztuczka pokazująca jak poradzić sobie jeżeli od konstruktora nie dostaniemy modelu półfabrykatu i jednocześnie nie mamy dostępu do żadnej licencji CAD.

Załóżmy, że nie zadowala nas opcja autokostki (ani nowości z NX8: Bounding Cylinder, Part Outline czy też Part Convex Hull). Pominiemy również wstawianie kostek i walców z poziomu CAMa oraz operacje Boole’a na nich, chociaż to też można wykorzystać do stworzenia półfabrykatu…

NX CAM

Zakładamy sytuację jak na rysunku poniżej. Do wykonania mamy tylko wybrania zaznaczone kolorem zielonym. Przezroczysta bryła to jest półfabrykat, którego modelu jeszcze nie mamy.

NX CAM

Oczywistym jest, że musimy mieć dwie bryły, które na końcu wskażemy jako Part i Blank. Zaznaczamy zatem naszą część i wybieramy z Menu Edit -> Copy i Edit -> Paste.

Mając już dwie identyczne bryły, ukrywamy jedną z nich i korzystając z palety narzędzi Synchronous Modeling upraszczamy nasz model jak na rysunkach poniżej.

 

NX CAM

NX CAM

NX CAM

Uzyskujemy w ten sposób brakujący półfabrykat.

NX CAM

Dysponując bryłami części i półfabrykatu możemy w najprostszy już sposób utworzyć operację Cavity Mill.

NX CAM

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *