Obróbka faz na modelu CAD bez faz

W dokumentacji technicznej wyrobu często znajdujemy informację „Ostre krawędzie stępić” lub „Pozostałe krawędzie fazować…”. I tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób przygotować ścieżkę do wykonania niewielkich faz  na ostrych krawędziach części jeżeli na modelu CAD nie są one za modelowane.

Fazowanie      

 Spróbujmy przygotować ścieżkę na wyróżnionych kolorem niebieskim krawędziach przykładowego modelu.

Select CurvesW tym celu wybieramy operację Planar Profile, w której za pomocą narzędzia Specify Part Boundaries (1) wskazujemy krawędź do fazowania.

Operation Type

W tym celu z filtra wybieramy Curves/Edges i przechodzimy do okna tworzenia granicy. Po ustawieniu cech granicy wskazujemy krawędzie.

Curves/Edges

Następnie za pomocą narzędzia Specify Floor (2) definiujemy głębokość pracy narzędzia.

Specify Floor

Na tym etapie po wygenerowaniu ścieżki narzędzie porusza się stycznie do krawędzi. Musimy je teraz dosunąć do krawędzi części w ten sposób, aby wykonało nam fazę o określonej szerokości. Wykonamy to za pomocą naddatku z wartością ujemną od granicy. Wchodzimy ponownie do Specify Part Boundaries (1), klikamy w Custom Boundary Data i w okienku Stock określamy szerokość fazy.

Cutcom Boundary Data

Oto efekt:

Chamfer