Odbicie lustrzane operacji


Na poniższym rysunku znajduje się parametryczny model, w którym będą dodane ścianki przez odbicie lustrzane operacji. Ścianki do odbicia  zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

NX

W celu wykonania odbicia operacji wybierz górnego menu: Insert→Associative Copy→Mirror Feature. Na ekranie pojawi się okno jak niżej.

NX

Kliknij na Select Feature i wskaż operacje do odbicia lustrzanego. W tym przypadku jest to Extrude i Blend.

NX

Kliknij na Select Plane i wskaż płaszczyznę odbicia.

NX

Zatwierdź operacje przez OK. Na ekranie pojawią się model jak niżej.

NX
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *