Odczyt numeru CID (COMPOSITE)

Instrukcja odczytu numeru CID dla NX10.0

Od wersji NX 10.0 program do odczytu numeru CID został usprawniony i nie wymaga wyłączania zbędnych urządzeń sieciowych.

CID jest generowany na fizycznie istniejące urządzenia. Informacja o nr CID zawiera dodatkowo MACadres karty sieciowej i nazwę.

Program do odczytu nr CID można pobrać ze strony:

http://camdivision.pl/serwis/

lub

https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/siemens_plm_licensing/CID/wntx64/getcid.exe

Poniżej widok z wygenerowanym numerem CID z najnowszego programu

CID_NX_10

 

Instrukcja odczytu numeru CID dla NX do wersji 9.0

Przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję (włącznie z uwagami) zanim prześlesz nam numer CID!!!

Uruchomienie programu do odczytu numeru CID

Włóż płytę z NX do napędu na tym komputerze, na którym będzie zainstalowany serwer licencji i uruchom program Odczyt numeru CID. Wykonaj zrzut ekranu i zapisz go (rys.2). Generowanie numeru CID można także uruchomić przez włączenie instalacji NX (Launch.exe) i wybranie Get composite host ID (rys.1).

NX CAD generowanie CID

Rys.1 Generowanie numeru CID.

NX CAD kilka numerów CID

Rys.2 Wygenerowanie kilku numerów CID (patrz uwagi punkt 3).

Uwagi!

1. Serwerem licencji może być zarówno komputer na którym będzie używany NX  jak i ten bez NX (przy licencji pływającej).

2. Generowanie numeru CID może być wykonane po wcześniejszym zainstalowaniu wszystkich sterowników i przygotowaniu komputera do pracy.

3. W przypadku uzyskania kilku  numerów COMPOSITE (rys.2) należy wyłączyć zbędne urządzenia sieciowe takie jak WIFI, BLUTOOTH itd. Powinno pozostać włączone tylko Połączenie lokalne . Po ponownym wygenerowaniu numeru CID uzyskasz jeden numer, który pokrywa się z jednym z numerów wygenerowanych przed wyłączeniem zbędnych urządzeń sieciowych (rys.3).

NX CAD jeden numer CID

Rys.3 Wygenerowany jeden numer CID.

3.1. Procedura wyłączania urządzeń sieciowych dla systemu operacyjnego Windows 7:

a)      Przejdź do panelu sterowania (Start-Panel Sterowania).

b)      W wyszukiwarce wpisz „połączenia sieciowe” i kliknij Wyświetl połączenia sieciowe (rys.4).

NX CAD wyszukiwanie połączeń sieciowych

Rys.4 Wyszukanie połączeń sieciowych.

c)      Kliknij PPM na połączenie sieciowe do wyłączenia i wybierz Wyłącz (rys.5).

NX CAD wyłaczenie połaczenia sieciowego

Rys.5 Wyłączenie połączeń sieciowych.

d)      Operację powtórz dla pozostałych urządzeń oprócz Połączenie lokalne, a uzyskasz widok jak niżej (rys.6) (liczba wyłączonych połączeń i ich typ może się różnić w zależności od konfiguracji sprzętowej komputera).

 NX CAD widok połaczeń sieciowych

Rys.6 Widok połączeń sieciowych po dokonanych zmianach.

e)      Wygeneruj ponownie numer CID a uzyskasz widok jak na rysunku 3.

f)       Porównaj wygenerowany CID (rys.3)  z wcześniej uzyskaną lista numerów CID (rys.2). Jeśli jeden numer pokrywa się to ten jest właściwym numerem CID (rys.7). Jeżeli żaden z numerów się nie pokrywa skontaktuj się z nami www.camdivision.pl w celu rozwiązania problemu.

NX CAD porównanie CID

Rys. 7 Porównanie numerów CID.

 

g)       Włącz wyłączone wcześniej połączenia sieciowe.

 

4. Po wygenerowaniu numeru CID nie można zmieniać nazwy komputera.

5. Każda ingerencja techniczna polegająca na wymianie podzespołów w komputerze może spowodować zmianę numeru CID.