Pakowanie komponentów w strukturze złożenia

Od NX 9.0 elementy powtarzające się w złożeniu są automatycznie grupowane w jedną pozycję.

assembly navigator

Pakowanie można wyłączyć globalnie lub tymczasowo przy danym pliku lub złożeniu.

W celu wyłączenia pakowania globalnie należy przejść do: FileUntilitiesCustomer DefaultsGatewayAssembly Navigator i odznaczyć opcję Pack Components.

pack_components

W celu wyłączenia pakowania w danym złożeniu należ kliknąć PPM na belkę Descriptive Part Name i wybrać Unpack All.

unpack_all