Frezowanie Planarne: FACE MILLING AREA


Po długiej przerwie w dodawaniu wpisów z CAMa, czas zacząć nadrabiać zaległości…
Zajmiemy się, chyba najbardziej lekceważoną przez użytkowników, grupą operacji planarnych. Zacznę od operacji FACE MILLING AREA.

Operacje planarne, jak sama nazwa wskazuje, służą do obróbki geometrii o ściankach pionowych i poziomych.
W przypadku operacji FACE MILLING AREA, ścianki detalu, które chcemy frezować wskazujemy klikając bezpośrednio na ścianki na modelu.

NX

W tej operacji oś narzędzia domyślnie ustawi się w kierunku normalnym do pierwszej wskazanej ścianki. W związku z tym mamy ułatwione zadanie, jeżeli programujemy obróbkę na frezarkę 5-osiową. Jeżeli natomiast dysponujemy 3-osiówką, to musimy się upewnić, czy ścianka, którą wskazujemy na pewno jest pozioma. Jeżeli ręcznie ustawimy oś narzędzia w innym kierunku, niż normalny do wskazanej ścianki, to ta ścianka zostanie zignorowana.

Będę pomijał tematy, które są wspólne dla wszystkich operacji frezowania w NX, a skupię się na tych charakterystycznych dla operacji planarnych. Nie będę również opisywał dokładnie jak daną opcję odnaleźć, bo zakładam, że znając podstawowe operacje z grupy mill contour, bez problemu odnajdziemy polecenia, które będę opisywał. Skupię się raczej na opisie zastosowania danych opcji.

 

1. Ścianki boczne

Jak ogólnie wiadomo, możemy  zadawać naddatek, jaki ma pozostać po wykonaniu obróbki, osobno dla dna frezowanej geometrii (ścianki poziome), jak i jej ścianek bocznych (pionowych). Żeby móc z tego udogodnienia skorzystać, powinniśmy dać NXowi szansę na rozpoznanie, które z pionowych ścianek są ściankami bocznymi. W tym celu wystarczy zaznaczyć opcję Automatic Walls, a po ustawieniu naddatku na ścianki boczne, uzyskamy efekt jak poniżej:

NX
Kolor niebieski oznacza, że na ściance pozostał naddatek, a zielony, że ścianka została wykonana „na zero”.
Jeżeli okaże się, że naddatek chcemy pozostawić tylko na niektórych ściankach, powinniśmy wskazać te ścianki ręcznie:

NX

 

2. Przez kieszenie

Częstym przypadkiem jest sytuacja jak na rysunku poniżej:

NX

  

Mamy do dyspozycji jeszcze dwa inne sposoby zachowania przy natrafieniu na kieszeń. 

NX

 

Pierwszy z nich Cut spowoduje, że kieszeń zostanie zignorowana i uzyskamy pożądany wzór ścieżki na całej frezowanej ściance.

NX

 

 

Drugi sposób Traverse, ma zastosowanie jeżeli kieszeń została już wcześniej wyfrezowana. W miejscu kieszeni, a dokładniej w miejscu, gdzie nie ma styku narzędzia z materiałem, zostanie wygenerowana ścieżka przerywana o kolorze ciemnoniebieskim, czyli ruch szybki.

NX

 

W przypadku opcji Travese jest dostępna jeszcze opcja Min. Traverse Distance. Wartość, która zostanie tutaj wpisana oznacza maksymalną odległość, pokonywaną bez kontaktu z materiałem obrabianym, która zostanie zignorowana. Inaczej mówiąc, poniżej tej wartości nie zostanie włączony ruch szybki.

 

3. Rozszerzenie ścieżki

Jeżeli frezowana pozioma ścianka nie jest ograniczona ściankami bocznymi (na przykład planowanie), to narzędzie domyślnie wyjeżdża poza ściankę całą swoją średnicą.

NX

 

Wartością tego rozszerzenia sterujemy za pomocą opcji Tool Overhang, zadawaną w mm, lub jako % średnicy narzędzia:

 

NX

 

4. Frezowanie samych ścianek bocznych

Zakładając, że chcemy wykonać obróbkę tylko pionowych ścianek bocznych dla części jak poniżej. Po wybraniu wzoru ścieżki Profile uzyskamy taką ścieżkę:
NXW ten sposób uzyskaliśmy ścieżkę zarówno przy ściance zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jeżeli interesuje nas ścieżka tylko przy ściance zewnętrznej, powinniśmy, podobnie jak w jednym z poprzednich przykładów, ręcznie wskazać interesujące nas ścianki boczne w Specify Wall Geometry, oraz wybrać opcję, jak na rysunku poniżej:
NX

 

5. Planowanie

Bardzo szybki sposób na splanowanie części przedstawiony jest poniżej:
– wskazujemy w Specify Cut Area najwyżej położoną poziomą ściankę,
– zaznaczamy opcję Extend to Part Outline, czyli „Wydłuż do Obrysu Części”
NX

 

6. Podcięcia

Domyślnie operacja FACE MILLING AREA nie dopuszcza do obróbki podcięć. Dopiero po włączeniu opcji Allow Undercutting, mamy możliwość obróbki podcięć odpowiednim narzędziem.
NX

Poniżej zilustrowane jest jeszcze jedno zastosowanie tej opcji. Po lewej mamy sytuację, kiedy podcięcia są wyłączone (domyślna sytuacja), a po prawej ścieżkę po włączeniu tej opcji:
NXOkazuje się, że operacja FACE MILLING AREA domyślnie ustawia frez do krawędzi ścianki pełną średnicą freza. Mamy również możliwość wykonania zaokrąglenia po włączeniu Allow Undercutting.

 

 7. Zmienne wzory ścieżek

Wszyscy znamy podstawowe wzory ścieżek: Zig, Zig-Zag, Wzdłuż Części, Wzdłuż Obrzeży, Profil… A co jeżeli dla różnych głębokości skrawania/poziomów/regionów chcielibyśmy zastosować różne wzory ścieżek? Otóż w operacjach planarnych mamy taką możliwość!
Jako, że wpis wyszedł już nadzwyczaj długi i burza za oknem, to tę funkcjonalność przedstawię na filmie:

 

Podsumowując, chciałbym zaznaczyć, że oczywiście istnieją inne, może i szybsze/bardziej oczywiste sposoby na uzyskanie niektórych z przedstawionych ścieżek, ale chciałem tutaj przedstawić pobieżnie możliwości i zastosowania operacji FACE MILLING AREA.
W podobny sposób będę również omawiał pozostałe operacje z grupy mill planar.

 

 

 
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *