Pochylenia ścianek w NX

w NX znajdziecie kilka poleceń umożliwiających pochylenie ścianek modelu różnymi metodami. Każde z nich posiada wiele opcji ułatwiających wykonywanie pochyleń w przypadkach szczególnych. Poniżej znajdziecie kilka przykładów przedstawionych na obrazkach oraz filmach.

Pochylenie z zachowaniem styczności do zaokrągleń. Polecenie Draft

Pochylenie od krawędzi z zachowaniem styczności do zaokrągleń. Polecenie Draft

Pochylenie z wykorzystaniem poleceń Synchronous’a. Polecenie Move Face.

Pochylenia odlewnicze. Polecenie Draft

Pochylenia przy zaokrągleniach na obu końcach ścianki. Polecenie Draft

Szczególne przypadki pochyleń na uskokach. Polecenie Draft Body.

Rys.26.06.5

Pochylenia do powierzchni podziałowych bez dopasowania i z dopasowaniem krawędzi oraz z dopasowaniem na wybranych krawędziach. Wyznaczona powierzchnia podziałowa nie musi być płaska. Polecenie Draft Body.

Rys.26.06.2