Jak podpiąć swoją listę części pod polecenie Part List

Mam szablon z listą części. chcę by po użyciu polecenia Insert>Table>Part List nie wstawiała się odmyślna lista tylko mój szablon.

1. Jeśli nie masz swojej listy części zapisanej jako szablon w pliku prt:

1.1. Otwórz na tabelce ze swoją lista części menu kontekstowe
1.2. Wybierz polecenie Save as Template. Program zapyta o miejsce utworzenia pliku
1.3. Odszukaj katalog \UGII (tam gdzie zainstalowany jest NX)
1.4. Zapisz w katalogu \UGII\table_files np. pod nazwą Lista1

2. Jeśli masz swój plik z szablonem listy części po prostu skopiuj go do katalogu \UGII\table_files

3. Podpięcie listy pod polecenie Part List:

3.1. Otwórz okno Customer Defaults
3.2. Przejdź do Drafting>Annotation
3.3. Otwórz zakładkę Part Lists
3.4. W polu Native NX wpisz nazwę pliku bez rozszerzenia ‚.prt’ np. jak w punkcie 1.4 (rys.1)
3.5. Zapisz
3.6. Zrestartuj

part_l1Rys.1

Od teraz użycie plecenia Part List spowoduje wczytanie szablonu z pliku jakiego nazwę podałeś w punkcie 3.4