Polecenia tworzenia powierzchni cz.2

Środowisko modelowania powierzchniowego – w zależności od licencji – może zawierać różne możliwości tworzenia i edycji powierzchni, które noszą nazwę:

  • Freeform Modeling Basic (Free Form I)
  • Freeform Modeling Advanced (Free Form II)
  • Shape Studio (zwany też Free Form Shape lub Studio Free Form)
  • Realize Shape

 

 

Freeform Modeling Advanced (FreeForm II)

Krótki opis wybranych funkcjonalności z narzędzi do powierzchni z licencjami Freeform Modeling Advanced.
Na dole znajdziecie spis wyszystkich poleceń Freeform Modeling Advanced oraz Freeform Shape czyli narzędzi designerskich do stylizacji modeli wyrobów

Soft blend

– powierzchnia przejściowa ograniczona krzywymi na ściankach

01

Sheets to solid assistant

Automatyzuje process łączenia kilku powierzchni w całość

 

Through Points

Powierzchnia definiowana przez punkty (przechodzi przez grupę wskazanych punktów)

 

From poles

Powierzchnia definiowana przez bieguny

 

From point cloud

Powierzchnia z chmury punktów

 

Section surface

Grupa narzędzi tworzących powierzchnie na przekrojach różnymi metodami

section

 

Bridge

Pomost pomiędzy dwoma powierzchniami

02

Transition

Powierzchnia przejściowa pomiędzy kilkoma przekrojami

ff23

 

Extension

Wydłużanie powierzchni

ff24

Law extension

Tworzenie powierzchni z krzywych lub krawędzi

ff25

Silhouette Flange

Kołnierze – powierzchnie wysokiej jakości tworzone z zachowaniem ciągłości na pochodnych

ff26

Rough Offset

Offset z dowolnej geometrii (wykorzystuje aproksymację)

 

Quilt

Łączenie kilku ścianek w jedną całość

ff27

 

Global Shaping

Odkształcenia wg geometrii referencyjnej

ff28

 

Global Deformation

Tworzenie modelu z przeciwdeformacją na podstawie wyników analizy MES procesu formowania wyrobu (np. uwzględnienie sprężystości blachy przy gięciu lub paczenia wyprasek po wyrzuceniu z formy)

 

Ribbon Builder

ff29

Trim and Extend

Przycinanie i wydłużanie jednoczesne

ff210

Midsurface

Wyznaczanie pow. środkowej

 

Foreign

Narzędzia importu powierzchni, brył, ukł. współrz. Boeinga

 

Enlarge

Rozszerzanie

ff213

 

Isoparametric Trim/Divide

Dzielenie pow. izoklinami

 

Boundary

Usuwa przycięcią i przywraca oryginalną granicę powierzchni

 

Change Edge

Zmiana krawędzi powierzchni

ff214

Change Degree

Zmiana stopnia wielomianu opisującego powierzchnię

 

Change Stiffness

Zmiana kształtu poprzez zmianę parametrów U,V

ff215

Rapid surfacing

Narzędzia umozliwiające obróbkę STL i zamianę na pow. analityczne

 

Fit Surface

Pow. tworzona przez dopasowanie do wybranych referencji punktów, krzywych, brył itp.

 

Patch openings

Ułatwia zaślepianie otworów

ff217

 

 

Spis poleceń Freeform Modeling Advanced (FreeForm II)

Curve on surface

Curve fit

Soft blend

Sheets to solid assistant

Law extension

Silhouette Flange

Through Points

From poles

From point cloud

Section surface

Bridge

Transition

Extension

Rough Offset

Quilt

Global Shaping

Global Deformation

Ribbon Builder

Trim and Extend

Fillet Surface

Midsurface

Foreign

Boundary

Change Edge

Change Degree

Enlarge

Isoparametric Trim/Divide

Stiffness

Rapid surfacing

Snip into Patches

Match Edge