polecenie Save dostępne pod kursorem

Jeśli często zapisujesz w NX swoją pracę, ustawienie dostępnego polecenia Save pod kursorem umożliwi ci korzystanie z niego, bez konieczności przesuwania kursora poza okno graficzne lub używania skrótu Ctrl+S.

Jak dodać polecenie pod menu kursora? Klikając w dowolnym miejscu okna graficznego LKM wyświetlony zostaje pasek z narzędziami podręcznymi. Pasek ten możemy dowolnie modyfikować . Zmodyfikowany pasek – rys.1 – dodano ikonę Save oraz Layer settings

view_toolsRys.2

1. Wybierz polecenie Menu>Tools>Customize (skrót Ctrl+1)

2. Przejdź do zakładki Shortcuts

3. Z listy w oknie Types wybierz View. NX wyświetli menu i paski narzędzi View

4. Przejdź do zakładki Commands by dodać wybrane polecenie

5. W oknie Categories rozwiń gałąź Menu i wskaż File (rys.2)

view_tools2

Rys.2

6. Z listy Commands przeciągnij ikonę Save na pasek View (rys.2)

7. Zamknij okno Customize

Jeżeli klikniesz LKM w oknie graficznym w dowolnym miejscu wyświetlony zostanie pasek View, z którego można wybrać polecenie Save.

 

UWAGA!

Pasek View nie pojawi się, jeżeli pod kursorem w momencie kliknięcia znajdował się jakiś obiekt graficzny np. linia, płaszczyzna konstrukcyjna lub powierzchnia.  Jeżeli całe okno graficzne zajmują geometrie należy przytrzymać klawisz Ctrl i dopiero wtedy kliknąć LKM.