„Posuwy i Obroty” przejmowane z narzędzia


Dzisiaj bliżej przyjrzymy się w jaki sposób przypisać wartość obrotów i posuwu oraz szerokości i głębokości skrawania, na stałe dla konkretnego narzędzia zapisanego w bibliotece. Jest to najprostszy (najbardziej podstawowy) sposób automatycznego wstawiania parametrów skrawania.

Zrobimy to, krok po kroku, na przykładzie jednego narzędzia. Oczywiście wcześniej to narzędzie zostało już dodane do biblioteki.

W celu przypisania parametrów do narzędzia wybieramy z menu polecenie Tools / Edit Machining Data Libraries… W oknie które się otworzy, przechodzimy na zakładkę Tool Machining Data.

 

NX

 

Następnie klikamy przycisk Insert, aby dodać zestaw Narzędzie-Parametry. Otworzy się okno do wczytywania narzędzia z biblioteki. Kiedy wybierzemy interesujące nas narzędzie, pojawi się najważniejsze okno. To w nim uzupełnimy parametry dla wybranego właśnie narzędzia.

NX

 

W polu A wpisujemy szerokość i głębokość skrawania jaka zostanie zastosowana dla tego narzędzia. Wraz z posuwami i obrotami zostaną zaktualizowane również te parametry. Należy pamiętać, że przypisujemy je dla konkretnego narzędzia, więc wartości te zadajemy w mm, a nie w %narzędzia.

W polach B uzupełniamy posuwy i obroty. Identycznie jak podczas uzupełniania parametrów w operacji, możemy te parametry zadawać na dwa sposoby: wpisując wartości katalogowe (prędkość skrawania w m/min i posuw w mm/ząb), lub wpisując wartości, które będą wprost realizowane przez maszynę (prędkość obrotową wrzeciona w obr/min i posuw w mm/min).

Pola oznaczone na rysunku jako C, dają możliwość ustawić procentowo inne posuwy dla różnych ruchów (np. wejście w materiał, dojazd, odjazd, dosunięcie do następnej szerokości skrawania). Więcej na temat tych typów ruchów być może napiszę więcej, jeżeli będzie zainteresowanie…

 

Zakładam, że utworzyliśmy operację opisanym przez nas narzędziem. Teraz aby zastosować nasze parametry w operacji, w oknie Feeds and Speeds klikamy błyskawicę Set Machining Data jak na rysunku poniżej.

 

NX

W tym momencie (jeżeli wszystko dobrze zrobiliśmy) powinny się ustawić przypisane przez nas do narzędzia parametry.

Nawiązując do pierwszego akapitu, opisany wyżej sposób jest najbardziej podstawowym. Być może wkrótce zostaną opisane ciekawsze, tj. uwzględniające wartości takie jak: materiał, średnica i wysięg narzędzia, materiał przedmiotu obrabianego oraz tajemniczy „typ obróbki”.

 

Na filmie możemy obejrzeć w jaki sposób sprawnie używać tego, co opisałem:
1 Komentarz

Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *