Przerwanie widoku NX 8.5

Umożliwia umieszczenie dużo większego widoku detalu niż formatka bez zmniejszania jego skali.

Polecenie Broken View zmieniło się znacznie od poprzedniej wersji. Np. nie jest konieczne już wchodzenie do Expanded View by narysować obwiednię. Jak natomiast wykorzystując obecne polecenie utworzyć łamane przerwanie widoku. Możemy narysować własną obwiednię aktywując szkic w widoku lub wykonać kilka przycięć zwykłych.

NX

film poniżej