Jak rozwinąć krawędzie ślimaka?

Modelując bryły typu ślimak często potrzebne jest wykonanie rozwinięcia krawędzi śrubowej bryły w celu uzyskania płaskiego szablonu. NX od wersji 9.0 posiada taką możliwość. D0 niedawna można było rozwijać tylko krzywe leżące na walcu lub stożku. Teraz polecenie zostało udoskonalone i pozwala rozwinąć krzywą leżąca na dowolnej powierzchni rozwijalnej. Poniżej przykład rozwinięcia krawędzi ślimaka.

NX slimak

Tok postępowania.

1) Wykonaj przycięcie ślimaka  płaszczyzną przechodzącą przez jego oś.

CAMdivision

2) Stwórz płaszczyznę styczną do części walcowej ślimaka.

CAD Datum Plane

3) Uruchom polecenie rozwinięcia wybierając z menu InsertDerived CurveWrap/Unwrap Curve.

3.1) Zaznacz wszystkie krawędzie wybierając kombinację klawiszy Ctrl+A (zaznacz wszystko).

CAMdivision3.2) Przejdź do  narzędzia Select Face i wskaż ściankę, do której została wykonana styczna płaszczyzna.

CAMdivision3.3) Przejdź do  narzędzia Select Object i zaznacz płaszczyznę styczną do ścianki walcowej.

4) Zatwierdź polecenie wybierając OK i ukryj bryłę. Uzyskasz widok jak niżej.

CAMdivision