Rozwinięcie nieliniowe – pierwsze kroki (część 1)


Przed rozpoczęciem analizy należy wykonać modyfikację modelu w celu przyspieszenia obliczeń i uzyskania lepszych efektów. Ten krok nie jest konieczny do ich wykonania.

Etap 1 (modyfikacja modelu)

Otwórz model One_Step-1.prt (one_step_1).

Z górnego menu wybierz  Insert→Associative Copy→Extract Body.

Ustaw parametry jak niżej i zaznacz jedną z górnych ścianek modelu (przed zaznaczeniem ścianki zmień filtr na Tangent Faces). Zatwierdź polecenie przez OK aby wyodrębnić ścianki.

Extract Body

Rys.1 Okno operacji Extract Body.

Przed przystąpieniem do analizy usuń zbędne podcięcia i otwory aby uzyskać lepszą jakość siatki.

Z górnego menu wybierz Insert→Trim→Delete Edge. Zaznacz krawędzie jak niżej i zatwierdź polecenie.

Delete EdgeRys.2 Widok zaznaczonych krawędzi do usunięcia.

Etap 2 (rozwinięcie części)

Z górnego menu wybierz Analysis→Analyze Formabilyty-One-step.

Ustaw pole a i b jak na rysunku 3.

Analyze Formabilyty-One-step

Rys.3 Okno operacji Analyze Formability.

 

Przejdź do narzędzia Select Faces (rys. 3 c) i wskaż wyodrębnione ścianki.

Zmień Constraint Type na Curve to Curve (rys 3 d).

Wskaż krzywą jak niżej  i kliknij Add New Set (rys 3 e).

Select CurveRys.4 Widok zaznaczonej krawędzi.

 

W grupie Material zaznacz Steel (rys 3 f).

Kliknij narzędzie Specify Vector (rys.3 g) i wskaż wektor prostopadły do zaznaczonej ścianki jak niżej.

Specify VectorRys.5 Widok zdefiniowanego wektora.

 

Przejdź do grupy Thickness i ustaw Outer Surface (rys.3 h). W polu Thickness wpisz wartość 1.2 (rys.3 i).

W grupie Settings przejdź na zakładkę Report i zaznacz wszystkie pola (rys.3 n).

W grupie Calculate zaznacz fajkę przy Infer element Size (rys. 3 j). Program dopasuje automatycznie wielkość elementów siatki.

Kliknij ikonę k (rys.3)  aby zainicjować obliczania i nałożyć siatkę.

MeshRys.6 Widok nałożonej siatki elementów skończonych.

 

Wybierz ostatnią ikonę aby dokończyć obliczania i wygenerować profil po rozwinięciu (rys.3 l).

Wybieraj kolejno ikony wyświetlenia analizy aby zaobserwować efekty obliczeń (rys.3 m).

Display Thickness

Rys.7 Analiza grubości

Display Stress

Rys.8 Analiza naprężeń

Display Strain

Rys.9 Analiza odkształceń.

Display Flatten Shape

Rys.10 Widok elementu po rozwinięciu.

One Step Formability część 2
2 komentarze

Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *