Rozwinięcie

NX pozwala na rozwinięcie krawędzi do płaskiej referencji. Możemy wskazać np. krawędzie powierzchni którą chcemy rozwinąć. służy do tego polecenie Menu:insert>Derived Curve>Wrap/Unwrap . Pozwala ono na rozwinięcie lub zawinięcie krzywych z powierzchni walcowej, stożkowej oraz utowrzonej za pomocą polecenia Ruled. Powierzchnia typu Ruled może być wskazana pod warunkiem że jest rozwijalna. to oznacza iż musi być zbliżona do powierzchni walca, stożka lub ich wycinków. Nie może to być np powierzchnia powstała pomiędzy dwoma dowolnymi łukami czy dwoma dowolnymi prostymi, co ilustruje poniższy przykład:

rule2Rys.1 Powierzchnia utworzona z dwóch okręgów (współśrodkowych w płaszczyźnie XY) – przy czym okręgi mają początek w tym samym punkcie. Wzdłuż kierunku V mamy do czynienia z linią. Powierzchnia jest rozwijalna i może być wskazana w poleceniu Wrap/Unwrap

rule1Rys.2 Powierzchnia utworzona z dwóch okręgów (współśrodkowych w płaszczyźnie XY) – przy czym okręgi mają początek w różnym miejscu. Wzdłuż kierunku V mamy do czynienia również z linią, jednak nie jest to już powierzchnia rozwijalna i nie może być wskazana w poleceniu Wrap/Unwrap

Polecenie to pozwala wskazać do rozwinięcia/zawinięcia dowolne krzywe (NX 9) – tj. linie, łuki, spline, mogą to być dowolne krawędzie, krzywe szkicu lub krzywe swobodne.

wrap3

wrap4