Symbol chropowatości

Polecenie chropowatości posiada modułową budowę  w porównaniu do starszych wersji. Większość użytkowników wstawiając chropowatość zauważa, że znak nie trzyma się ani linii wymiarowej ani krawędzi modelu. W rzeczywistości jest inaczej. Poniżej przedstawiony został sposób dodawania chropowatości z zachowaniem asocjatywności do linii wymiarowej lub krawędzi.

1. Uruchom polecenie Surface Finish Symbol.

2. Przejdź do grupy Leader i zmień Type na Flag.

3. Wpisz wartość chropowatości np Ra0.63.

4.  Najedź na krawędź, przytrzymaj LPM i przeciągnij  określając kierunek .

5.  Zatwierdź LPM.

6. W przypadku dodawania chropowatości na dolnej krawędzi modelu zaznacz w zakładce Settings opcję Invert Text.

Poniżej film z dodawaniem chropowatości.