Szkic w draftingu

cad nxW rysunku płaskim czasem niezbędne jest wstawienie dodatkowych linii za pomocą szkicownika. Domyślnie po przejściu do rysunku płaskiego i wybraniu narzędzi szkicu pogram nie widzi punktów charakterystycznych zorientowanych na poszczególnych widokach czy przekrojach. Niezbędne jest aktywowanie widoku lub przekroju, dla którego jest on wykonywany.

Po przejściu do rysunku kliknij PPM na ramkę widoku i wybierz Active Sketch View.

NX

W przypadku braku ramki włącz ją wybierając z górnego menu Preferences→Drafting zakładka View  pole Display Borders. Aktywowanie danego widoku można także wykonać przez odpowiednie ustawienie nazwy widoku jak niżej. 

NX

Program aktywuje widok dla szkicu.

Następnie wykonaj szkic na wskazanym widoku. Ramka widoku zmieni swoje wyświetlanie na przerywane co informuje nas o  miejscu tworzenia szkicu.

Na poniższym filmie został zaprezentowany cały tok postępowania w przypadku tworzenia szkicu w rysunku płaskim.