szyk cechy

Polecenie Pattern Feature (szyk cechy) tworzy nową cechę z już istniejącej. Należy pamiętać że cecha ta generuje bardzo dużo informacji w przypadku wykonywania dużej liczby geometrii na złożonych ściankach (rys.1 – wyobraź sobie 600 obiektów z których każdy musi zaadoptować zaokrąglenie do innego kształtu). Skutkiem tego może być długi czas aktualizacji cechy, znacznie więcej zasobów systemu operacyjnego przeznaczonych do kalkulacji takiej geometri  oraz duży rozmiar pliku.

pattern1

Rys.1

By zmniejszyć czas aktualizacji oraz wielkośc zasobów systemu „pożartych” przez taki szyk zawsze używaj metody Simple (rys.2).

pattern2Rys.2

Jeżeli NX poinformuje cię iż powinieneś wybrać metodę Variational lub jeżeli po utowrzeniu szyku nie jesteś zadowolony z efektów ustaw metodę na Variational zamiast Simple. Pamiętaj iż niektóre cechy nie zezwalają na zmianę metody po utworzeniu szyku np. jawna operacja Boole’a. W takim wypadku musisz usunąć cechę Pattern lub zastąpić ją inną (Replace Feature).

Oczywiście można skorzystać z polecenia Pattern Face (szyk ścianki). Jaka jest zatem przewaga szyku cechy? W przypadku pojawienia się nowej ścianki w wyniku zmiany cechy referencyjnej szyk ścianki wymaga interwencji użytkownika: rys.3 – wymagana edycja cechy Pattern Face – wskazanie 2 nowych ścianek powstałych po zmianie szkicu.

patt3Rys.3

W przypadku zastosowania szyku cechy nie ma znaczenia czy nowa ścianka się pojawi bowiem należy z definicji do cechy referencyjnej szyku – aktualizacja cechy szyku zakończy się prawidłowo (rys.4)

patt4Rys.4