Szyk ścianek kontra szyk operacji w NX

W NX od momentu wprowadzenia Synchronous Modeling mamy do dyspozycji  polecenie szyku ścianek. Na początku szyk ścianek mógł być wykonany wyłącznie  w linii prostej i po łuku. Obecnie posiada praktycznie takie same możliwości jak szyk operacji (szyk po spirali, po krzywej itd).

szyk

Co lepiej jest stosować szyk ścianki czy szyk operacji?

Testując obydwa szyki wynika, że szyk ścianki dużo mniej obciąża system  i generuje znacznie mniejsze pliki.

Wykonując 1000 otworów w sześcianie plik zajmuje 1mb a przy szyku operacji 16mb.

Z tego wniosek, że modelując części typu głośnik, siatka itd. należny używać szyku ścianek. Czas obliczeń skraca się kilkunastokrotnie.