2D

jak automatycznie aktualizować rysunek 2D

Styczeń 15 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli co zrobić by po otworzeniu rysunku był on automatycznie aktualizowany bez jakiejkolwiek akcji ze strony użytkownika. należy wprowadzić dwie zmiany w ustawieniach. Jedna jest globalna, druga dotyczy poszczególnych szablonów.

Pierwsza zmiana

1. otwieramy Customer Defaults

2. przechodzimy do Drafting Standard i wybieramy Customize Standard (rys.1)

d2d1Rys.1

3. przechodzimy do View>Workflow i wyłączamy opcję Delay View Update (rys.2)

d2d2Rys.2

4. zapisujemy ustawienia np. przyciskiem save as… (rys.3)

d2d3Rys.3

5. podajemy nazwę pliku z nowymi ustawieniami

6. zamykamy okno Customize Drawing. W oknie Customer Defaults widzimy nasze nowe ustawienia (rys.4)

d2d4Rys.4

7. zamykamy okno Customer Defaults klikając OK (potwierdzamy zmianę ustawień)

8. restartujemy NX

Druga zmiana

należy otworzyć pliki szablonów rysunkowych i w każdym upewnić się że w preferencjach draftingu jest włączona opcja Automatic Update

1. po otworzeniu pliku szablonu rysunku wybieramy polecenie Menu: Preferences>Drafting

2. sprawdzamy czy jest włączona opcja Automatic Update (rys.5). Jeżeli nie to ją włączamy i zapisujemy plik.

d2d05Rys.5

Od tej pory jeżeli zmienimy model i przejdziemy do rysunku płaskiego zostanie on automatycznie przez NX zaktualizowany.

 

Dwie uwagi na koniec

 • ustawienie nie działa na już istniejące rysunki. Należy w nich indywidualnie wprowadzić druga zmianę.
 • nie zalecam wprowadzać automatycznej aktualizacji kiedy na rysunku jest wiele widoków lub jest to duży rysunek zestawieniowy

Można wyłączyć automatyczne aktualizacje dla pojedynczych plików oraz pojedynczych widoków. Zmiana ustawień pojedynczego widoku odbywa się tak samo jak zmiana drugiego ustawienia z tą różnica iż nie wybieramy polecenia menu a zaznaczamy widok i wybieramy polecenie Settings (rys.6)

d2d5Rys.6

 

 

 

Więcej


Jak dodać obraz do tabelki

Listopad 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak dodać obraz do tabelki np. kiedy chcemy wstawić obrazek z logiem lub symbolem jakiego nie ma w NX.

 1. zaznaczamy komórkę tabelki PKM
 2. z menu kontekstowego wybieramy Import>Image (rys.1)
 3. wskazujemy jpg

jpg2DRys.1

Komórka tabelki musi być na tyle duża by zmieścił się w niej cały obraz. W przeciwnym wypadku nie będzie widoczny.

Więcej


Jak usunąć z listy części komponent

Listopad 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jak usunąć z listy części komponent by nie pojawiał się na żadnej liście części w żadnym złożeniu. Jeżeli chcemy wyrzucić z listy części pliki podzłożeń możemy oczywiście zmienić poziom listy części (rys.1) i wyświetlić tylko części (rys.2)

pl1Rys.1

pl2Rys.2

Jednak w sytuacji kiedy chcemy by jeden lub kilka wybranych komponentów było ignorowanych przy tworzeniu listy części musimy posłużyć się innym rozwiązaniem

 1. Otwieramy plik który ma być ignorowany w liście części (polecenie Make Displayed Part w złożeniu)
 2. Wchodzimy do okna atrybutów np przez File>Properties
 3. W oknie Attributes wskazujemy atrybut PLIST_IGNORE_MEMBER (rys.3)
 4. Klikamy OK
 5. Wracamy do złożenia – lista części jest automatycznie aktualizowana. ten komponent nie pojawi się na liście części w żadnym złożeniu

pl3Rys.3

jak usunąć ignorowanie komponentu?

 1. Otwieramy plik który jest ignorowany
 2. Wchodzimy do okna atrybutów np przez File>Properties
 3. W oknie Attributes wskazujemy atrybut PLIST_IGNORE_MEMBER
 4. Klikamy ikonę Delete (rys.4)
 5. klikamy OK
 6. wracamy do złożenia – komponent pojawia się na liści

pl4Rys.4

Zwróćcie uwagę iż nie wpisujemy nic w polu Value atrybutu. Nie posiada on wartości. Po prostu albo jest albo go nie ma.

Więcej


NX10 automatyczne atrybuty w tabelce rysunkowej

Październik 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Opis dotyczy NX 10 ale jedyna różnica w NX9 to brak ikony Edit Table (punkt 5). Zamiast tego należy po otwarciu okna Define Title Block narzędziem Select Tables odznaczyć tabelkę którą chce się edytować. Zamknąć okno edycji tabelki, a dalej jest tak samo jak w NX10. Na koniec należy ponownie wejść w polecenie Edit Definition i zaznaczyć tabelkę za pomocą Select Tables. Dlatego też dobrym pomysłem jest by w NX 9 cała tabelka składała się z kilku mniejszych które możemy oddzielnie edytować.

Zanim przystąpisz do zmian powinieneś mieć gotową tabelkę rysunkową oraz wykonaną kopię bezpieczeństwa katalogu z szablonami.

Metoda self-contained (rysunek w pliku z modelem)

 1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy self-contained np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size2D-template.pr
 2. Utwórz atrybut mass1 jednostki kg wartość 0
 3. W draftingu odblokuj warstwę 256
 4. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
 5. Kliknij ikonę Edit Table
 6. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
 7. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)

Rys.1automass18.Ustaw opcję Category na Relationship (rys.2)

Rys.2automass2

9.Kliknij ikonę Insert Part Attribute

10.Wskaż mass1 i OK

11.OK by zamknąć okno Text

12.Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością

13.Wybierz polecenie Settings (rys.3)

Rys.3automass314.Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)

Rys.4automass4

15.W polu Prefix wpisz Masa:

16.W polu Suffix wpisz kg

17.Przejdź do Cell (rys.4)

18.Ustaw Category na Number

19.Ustaw opcję Decimal Places

20.Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close

21.Kliknij ikonę Finish i OK

22.Zapisz plik i zamknij

Metoda Master Model (rysunek w oddzielnym pliku)

1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy master model np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size-template.prt
2. Przejdź do modelingu
3. Dodaj nową część poleceniem Add New Component
4. Przejdź do tej części (Make Displayed Part)
5. Utwórz w niej atrybut o nazwie mass1 jednostki kg i wartości 0
6. Powróć do pliku szablonu
7. W draftingu odblokuj warstwę 256
8. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
9. Kliknij ikonę Edit Table
10. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)
12. Ustaw opcję Category na References (rys.2)
13. Kliknij ikonę Insert Object Attribute
14. W oknie wpisz nazwę utworzonej części i Enter
15. Wskaż mass1 i OK
16. OK by zamknąć okno Text
17. Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością
18. Wybierz polecenie Settings (rys.3)
19. Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)
20. W polu Prefix wpisz Masa:
21. W polu Suffix wpisz kg
22. Przejdź do Cell (rys.4)
23. Ustaw Category na Number
24. Ustaw opcję Decimal Places
25. Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close
26. Kliknij Finish i OK
27. Zapisz plik i zamknij
28. Przenieś utworzony plik do innego katalogu

Teraz wystarczy iż skorzystasz z makra do pomiaru masy części mass_nx9.dll żeby automatycznie uzupełnić tabelkę rysunkową.
W przypadku jakiegokolwiek innego atrybutu niż masa wystarczy go utworzyć w pliku części przed utworzeniem rysunku.

bibliotekę dll można otrzymać po kontakcie z firmą CAMdivision

Uruchamiamy macro

 1. Pasek Tools
 2. Play Journal
 3. Wybieramy plik
 4. Klikamy Run

tu znajdziesz opis Jak podpiąć makro pod ikonę w NX

 

Film (dla metody Master Model)

Więcej


Jak zmienić rozmiar widoku typu szczegół?

Wrzesień 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli np. przesunąć w inne miejsce lub zmienić skalę, etykietę czy styl wyświetlania.

szcz1Rys.1

 1. kliknąć LKM na obwiednię widoku szczegółowego
 2. z paska wybrać polecenie Edit (rys.2)

szcz2aRys.2

można również użyć gestu menu radialnego

szcz1aRys.3

3. NX otworzy okno w którym można zmienić ustawienia stylu, skalę, etykiety itd

4. na widoku źródłowym zostaną wyświetlone 2 uchwyty: większy (czerwona strzałka) służy do zmiany położenia, mniejszy (niebieska strzałka) do zmiany rozmiaru

szcz3Rys.4

5. przeciągnąć uchwyty w odpowiednie miejsce

6. ŚKM zamknąć okno

7. zaktualizować widok szczegółu

Więcej


NX ustawienia formatki

Lipiec 31 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Wszystkie linki przydatne do zrobienia wlasnej formatki z automatycznie generowanymi informacjami. Postanowilem je zebrac zeby bylo latwiej wyszukac odpowiednia informacje.

Na poczatek warto sobie otworzyc szablon domyślny z formatka Siemensa. Przejrzec umieszczone w formatce teksty. Sa one automatycznie generowane. formatka jest na warstwie zablokowanej zatem, aby podejrzec co jest w srodku nalezy najpierw odblokowac warstwe 256. PKM na tabelce i wybrac Edit Definition. W kolumnie Value znajduja sie wartosci. W kolumnie Content Type – rodzaj (np text oznacza wpisany odrecznie tekst). Mozna porownac wpisy i dojsc do informacji co oznaczaja poszczegolne rodzaje, np.: $SH_SHEET_SIZE wywoluje nazwe rozmiaru formatki a $SH_PART_NAME nazwe pliku (rys.1)

rys2d-nowyRys.1

Zmiany ustawien powinny byc wprowadzone na plikach szablonow (rysunku, modelu, zlozenia). gdzie szukac plikow szablonow
(katalog NX…)\UGII\Templates\

ustawienia szablonu
http://nxcad.pl/jak-zmienic-ustawienia-rysunku/
nowa formatka
http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/
zmaiast na kazdym komputerze z NX zmieniac ustawienia zrob jednorazowo dla wszystkich katalog szablonow
http://nxcad.pl/formatki-we-wspolnym-dla-wszystkich-katalogu/
wywolanie parametru/atrybutu na formatce
http://nxcad.pl/jak-wstawic-nazwe-materialu-w-tabelce-automatycznie/
dostosowanie ustawien 2D w istniejacym rysunku do nowych ustawien globalnych firmy
http://nxcad.pl/ustawienia-globalne-rysunku-plaskiego-drafting/
data na rysunku
http://nxcad.pl/jak-automatycznie-uaktualniac-date-na-rysunku-plaskim/
przyklad automatyzacji
http://nxcad.pl/pomiar-masy-i-jej-wyswietlenie-w-tabeli-zlozenia/

teraz kiedy juz mamy potrzebne informacje podstawowe mozemy zaczac tworzyc wlasna formatke

 

PS posucha na blogu bo lato

Więcej


Wymiary współrzędnościowe – załamanie linii wymiarowej

Czerwiec 10 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 zmieniono zarówno polecenia służące do wymiarowania jak i interfejs, np. w NX8.5 do zmiany ustawień służyło polecenie Style.

W NX9 nazywa się Settings, a samo okno dialogowe bardziej przypomina okno z polecenia Customer Defaults (rys.1).

SiemensRys.1

By zatem wstawić wymiar współrzędnościowy z załamaną linią wymiarową (rys.2) – tzw. uskokiem…

SiemensRys.2

…musisz wykonać kolejno następujące kroki:

 1. kliknąć PKM na wymiarze
 2. z menu kontekstowego wybrać Settings
 3. w oknie Settings wybrać Jog (rys.3)
 4. ustawić opcję Style na Yes
 5. ustawić pozostałe opcje uskoku

SiemensRys.3

Więcej


Revolved Section

Kwiecień 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

lub przekrój obrócony. Jeśli oś obrotu na przekroju pokrywa się z krawędzią przekroju, krawędź ta nie będzie wyświetlana na przekroju (rys.1).

Revolved SectionRys.1

By była ona widoczna można przesunąć punkt obrotu(rys.2).

Revolved SectionRys.2

Jednak jest to rozwiązanie nie zawsze przydatne. Na rys.2 punkt obrotu przekroju przesunięto w dół o niewielką wartość. jak widać ma to wpływ na wymiary (58.8 zamiast 60 stopni).

Prawidłowym rozwiązaniem w tym wypadku będzie naniesienie symbolu osi np. poleceniem 2D Section Line (rys.3).

Revolved SectionRys.3

 

 

Więcej


Wymiarowanie otworów w NX9

Kwiecień 7 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 dodano nową możliwość szybkiego dodawania informacji technologicznych do otworów na rysunku 2D. krótko mówiąc zwymiarowania ich.

NX9Rys.1

 1. Otowórz okno polecenia Radial Dimension
 2. W grupie Measurement ustaw opcję Inferred lub Hole Callout
 3. Wskaż otwór. może być przekrój lub widok
 4. Wskaż położenie wymiarów

Po wskazaniu otworu a przed wskazaniem położenia wymiaru jeżeli przez sekundę nie będziesz poruszał kurosem pojawi się ikona umożliwiająca otworzenie okna do zmiany ustawień wyświetlania (rys.2)

NX9rys.2

 

Więcej


NX9 wymiar równoległy

Kwiecień 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

w NX9 przegrupowano wymiary. Nie ma już polecenia Baseline Dimension. Brak również polecenia do wymiarowania szeregowego (Horizontal/Vertical Chain Dimension). Wszystkie te polecenia wraz z wymiarem liniowym zgrupowano w jedno nowe polecenie Linear Dimension

NX9

Jak wstawić Baseline Dimension?

 • otwórz polecenie Linear Dimension
 • rozwiń grupę Dimension Set
 • ustaw odpowiednią opcję (Chain, Baseline)
 • wskaż pierwszą referencję
 • wskaż drugą referencję
 • wskaż położenie wymiaru
 • teraz wystarczy wskazywać po kolei następne referencje

 

Więcej


Jak wyłączyć automatyczne chwytanie do wymiarów

Marzec 30 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeżeli w środowisku do tworzenia dokumentacji 2D dodamy uwagę technologiczną (wymiar, tekst lub inna informacja) w pobliżu innej wcześniej dodanej uwagi  to nowo wstawiona będzie próbowała wyrównać położenie względem pobliskiej uwagi (referencji). Jednak czasem nie chcemy by taka uwaga wyrównała pozycję względem jakiejkolwiek referencji. W takiej sytuacji wystarczy przed wskazaniem położenia przytrzymać wciśnięty lewy Alt. spowoduje to zignorowanie ustawień wyrównywania położenia.

By wyłączyć na dłużej wyrównywanie położenia do referencji rozwiń w oknie Dimension podgrupę Alignment i wyłącz odpowiednią opcję (rys.1):

2D drawing alignmentRys.1

Auto Alignment

 • Associative          – wymiar będzie powiązany parametrycznie z wybraną referencją
 • Non-associative – wymiar będzie wstawiony z wykorzystaniem referencji jednak nie będzie z nią powiązany parametrycznie (przy zmianie geometrii wymiar nie zaktualizuje swojego położenia względem zmienionej referencji)
 • Off –                      – wymiar będzie wstawiony bez wykorzystania referencji (taka sama sytuacja jak przytrzymanie wciśniętego lewego Alt).

Align to Dimension Line – referencją będą linie wymiarowe (np. wstawienie wymiaru tak by strzałki sąsiedniego i nowego stykały się ze sobą

Stack Annotation – pozwala nakładać na siebie uwagi technologiczne. Ustawienia tej opcji znajdziesz przechodząc w oknie stylu wybranego obiektu do opcji Stacking (rys.2)

2D align dim stackingRys.2

Align Horizontal or Vertical – wyrównanie tylko wzdłuż linii poziomej lub pionowej od punktu zakotwiczenia (Anchor Point)

Position Relative to Geometry – zachowuje odległość od wybranej geometrii (modelu lub narysowanej krzywej)

Position at Snap Point – referencją będzie wybrany punkt geometrii  (rys.3)

2D align sel snap pointRys.3

Position on Marigin – referencją będą marginesy zdefiniowane w ustawieniach draftingu (Menu>Preferences>Drafting rys.4)

2DRys.4

Jeżeli chcesz wyłączyć wyrównanie do referencji, w trakcie przeciągania uwagi na rysunku za pomocą kursora, musisz wyłączyć opcję Dynamic Alignment in Global Selection w oknie Menu>Preferences>Drafting (rys.5)

2D align dynamic align

Rys.5

Więcej


Przerwanie widoku NX 8.5

Marzec 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Umożliwia umieszczenie dużo większego widoku detalu niż formatka bez zmniejszania jego skali.

Polecenie Broken View zmieniło się znacznie od poprzedniej wersji. Np. nie jest konieczne już wchodzenie do Expanded View by narysować obwiednię. Jak natomiast wykorzystując obecne polecenie utworzyć łamane przerwanie widoku. Możemy narysować własną obwiednię aktywując szkic w widoku lub wykonać kilka przycięć zwykłych.

NX

film poniżej

Więcej


Automatyczne atrybuty w 2D metoda master model

Styczeń 23 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Metoda master model oznacza że model części jest w jednym pliku natomiast 2D, CAM, CAE, wizualizacja i wszystkie inne rzeczy tworzy się w oddzielnych plikach dzięki czemu można np jednocześnie wprowadzać zmiany oraz np przygotowywać wstępnie rysunek, wizualizacje, programy na maszyny CNC.

Więcej


Jak zrobić wyrwanie w widoku izometrycznym

Grudzień 19 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

NX – Wyrwanie w widoku izometrycznym
 

Więcej


Jak działa 2D Centerline

Listopad 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie tworzy oś symetrii w połowie odległości pomiędzy dwoma obiektami. Zwracam uwagę na słowo odległość ponieważ spotykam się z ignorowaniem tej informacji.

Więcej


Jak podzielić tabelę z listą części

Wrzesień 18 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Wejść do stylu tabeli

Więcej


Jak przerwać połączenie między rysunkiem i modelem

Wrzesień 11 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Eksportujemy rysunek poleceniem

Więcej


Jak utworzyć swoją tabelkę w NX8

Lipiec 20 | kategoria: CAD | autor: Aen 5 komentarzy

1. tworzymy tabelkę poleceniem Insert→Table→Tabular Note

Więcej


Jak zmienić kreskowanie

Luty 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy
 • prawym przyciskiem myszy klikamy na kreskowaniu

NX

Więcej


Jak zrobić własną formatkę w NX

Styczeń 18 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 9 komentarzy

(przeczytaj uwagę na końcu – zmiany w NX8 i NX9)
Proszę odszukac katalog ugii\templates (tam gdzie zainstalowany jest NX). W katalogu tym są pliki z rozszerzeniem  .prt z szablonami jeśli tworzysz dokumentację 2D w pliku z modelem interesują cię pliki o nazwach

Więcej