assembly

Jak zapisać złożenie do jednego katalogu

Marzec 28 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

W sytuacji kiedy chcesz przekazać komuś złożenie którego komponenty wczytywane są z kilku różnych katalogów musisz je wszystkie odnaleźć. Zawsze zabierze to trochę czasu.

O wiele wygodniejszą sytuacją jest kiedy mamy narzędzie które samo skopiuje wszystkie pliki do wskazanego katalogu. W NX można to zrobić poprzez np polecenie Create Clone Assembly:
– tu znajdziesz opis http://nxcad.pl/klonowanie-zlozenia-w-nx-8-0/

Istnieje również alternatywna metoda. Można użyć specjalnego polecenia które zapisuje wybrane złożenie do jednego pliku ZIP.

Create Clone Assembly

Autorem oryginalnej biblioteki jest Heinrich Wiedemann (http://www.w-eng.de/ugzipc.htm). Niestety nie działa ona na nowszych wersjach NX oraz na systemach 64-bit. Poniżej znajdziecie załącznik z plikami udostępniającymi to polecenie w wersjach NX85 i nowszych na systemach 64-bit. Aktualną wersję zamieścił Rob Cohon na serwerach siemensa

Instalacja

By polecenie było dostępne należy rozpakować katalog na dysk C  i uruchamiać NX ze skryptów (nx85_en lub nx85_pl) znajdujących się w załączniku. skrypty są przewidziane pod NX 8.5 i standardową instalacje w katalogu c:\Program Files\Siemens\NX 8.5. Jeśli używasz innych ustawień musisz je przeedytować w notatniku. Jeżeli  ktoś nie chce uruchamiać skryptów batch wystarczy że założy zmienną środowiskowa UGII_USER_DIR=c:\camdivision

Używanie

polecenie znajduje się w menu File>Export>Zip Assembly…

na poniższym filmie przedstawiono sposób użycia w celu zapisania wczytanego do NX złożenia do wskazanego katalogu

Film

Załącznik

ZIP assembly

Więcej


Jak zablokować kolumnę Part Name w Assembly Navigator

Październik 13 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli chcemy by kolumna Part Name była nieruchoma podczas gdy pozostałe można by nadal przesuwać:

  1. Klikamy prawym przyciskiem myszy na nagłówku Descriptive Part Name
  2. Z menu kontekstowego wybieramy Freeze Column

 

By odblokować kolumnę przeprowadzamy tą samą procedurę wybierając z menu kontekstowego Unfreeze Column

NX CAD unfreeze

Więcej


Nie mogę zmienić Reference Set

Maj 28 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Przyczyną może być banalne przeoczenie.

Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi (rys.1.).  Częścią roboczą jest plik assembly1. w podzłożeniu zespol wspornika komponent wspornik1 jest niewidoczny.

NX refsetrys1

Rys.1

Po ustawieniu podzłożenia zespol wspornika jako Work Part można zauważyć iż wspornik1 staje się widoczny (rys.2).

NX refsetrys2

Rys.2

Jednak po ponownym ustawieniu assembly1 jako Work Part część wspornik1 znika (rys.1).

Brak również możliwości zmiany Reference Set pliku wspornik1 kiedy jest on niewidoczny w assembly1. Brak w menu kontekstowym polecenia Replace Reference Set (rys.3).  

NX

Rys.3

Próba zmiany Reference Set w czasie gdy zespol wspornika jest częścią roboczą również nie mają wpływu na jego wyświetlanie w złożeniu assembly1.

Przyjrzyjmy się kolumnie Reference Set w oknie Assembly Navigator.

Przy assembly1 jako części roboczej wspornik1 ma Reference SetEmpty (niewidoczny komponent), a zespol wspornikaModel

NX

Rys.4

Po ustawieniu zespol wspornika jako części roboczej wspornik1 ma Reference SetModel.

NX

Rys.5

Oznacza to że ustawiony Reference Set Model części zespol wspornika nie pozwala na wyświetlanie wspornik1.

Rozwiązanie

  1. Ustaw zespol wspornika jako część roboczą
  2. Wybierz polecenie Format>Reference Set
  3. Zaznacz na liście zestaw Model
  4. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Ctrl i zaznacz w oknie Assembly Navigator część wspornik1
  5. Zamknij okno Reference Sets
  6. Ustaw assembly1 jako Work Part
Więcej


Jak z dwóch jednakowych części utworzyć dwie różne

Marzec 29 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Rozpatrzmy dwa przypadki

pierwszy

małe złożenie wewnątrz którego znajdują się dwie takie same części (rys.1). jak widać na rysunku uszy są rozmieszczone niesymetrycznie względem osi pionowej. chcemy z części kolek_wspornika zrobić dwie różne np po to by kołki miały różną średnicę i zapobiegały montażu wspornika odwrotnie.

NX CADNX CADNX CAD

Więcej


NX – Jak zmienić kąt kreskowania

Styczeń 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Klikamy dwukrotnie na kreskowanie lub klikamy prawym przyciskiem myszy na kreskowanie i wybieramy z menu kontekstowego Edytuj i zmieniamy wartość w polu Kąt. Jeśli pole Kąt jest zablokowane do edycji (jak na poniższym rysunku) zamykamy okno Kreskowanie i odblokowujemy opcję Kreskowanie przekrojów złożeń w stylu widoku (przekroju):

Więcej