dokumentacja 2D

Jak zmienić rozmiar widoku typu szczegół?

Wrzesień 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli np. przesunąć w inne miejsce lub zmienić skalę, etykietę czy styl wyświetlania.

szcz1Rys.1

  1. kliknąć LKM na obwiednię widoku szczegółowego
  2. z paska wybrać polecenie Edit (rys.2)

szcz2aRys.2

można również użyć gestu menu radialnego

szcz1aRys.3

3. NX otworzy okno w którym można zmienić ustawienia stylu, skalę, etykiety itd

4. na widoku źródłowym zostaną wyświetlone 2 uchwyty: większy (czerwona strzałka) służy do zmiany położenia, mniejszy (niebieska strzałka) do zmiany rozmiaru

szcz3Rys.4

5. przeciągnąć uchwyty w odpowiednie miejsce

6. ŚKM zamknąć okno

7. zaktualizować widok szczegółu

Więcej


NX ustawienia formatki

Lipiec 31 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Wszystkie linki przydatne do zrobienia wlasnej formatki z automatycznie generowanymi informacjami. Postanowilem je zebrac zeby bylo latwiej wyszukac odpowiednia informacje.

Na poczatek warto sobie otworzyc szablon domyślny z formatka Siemensa. Przejrzec umieszczone w formatce teksty. Sa one automatycznie generowane. formatka jest na warstwie zablokowanej zatem, aby podejrzec co jest w srodku nalezy najpierw odblokowac warstwe 256. PKM na tabelce i wybrac Edit Definition. W kolumnie Value znajduja sie wartosci. W kolumnie Content Type – rodzaj (np text oznacza wpisany odrecznie tekst). Mozna porownac wpisy i dojsc do informacji co oznaczaja poszczegolne rodzaje, np.: $SH_SHEET_SIZE wywoluje nazwe rozmiaru formatki a $SH_PART_NAME nazwe pliku (rys.1)

rys2d-nowyRys.1

Zmiany ustawien powinny byc wprowadzone na plikach szablonow (rysunku, modelu, zlozenia). gdzie szukac plikow szablonow
(katalog NX…)\UGII\Templates\

ustawienia szablonu
http://nxcad.pl/jak-zmienic-ustawienia-rysunku/
nowa formatka
http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/
zmaiast na kazdym komputerze z NX zmieniac ustawienia zrob jednorazowo dla wszystkich katalog szablonow
http://nxcad.pl/formatki-we-wspolnym-dla-wszystkich-katalogu/
wywolanie parametru/atrybutu na formatce
http://nxcad.pl/jak-wstawic-nazwe-materialu-w-tabelce-automatycznie/
dostosowanie ustawien 2D w istniejacym rysunku do nowych ustawien globalnych firmy
http://nxcad.pl/ustawienia-globalne-rysunku-plaskiego-drafting/
data na rysunku
http://nxcad.pl/jak-automatycznie-uaktualniac-date-na-rysunku-plaskim/
przyklad automatyzacji
http://nxcad.pl/pomiar-masy-i-jej-wyswietlenie-w-tabeli-zlozenia/

teraz kiedy juz mamy potrzebne informacje podstawowe mozemy zaczac tworzyc wlasna formatke

 

PS posucha na blogu bo lato

Więcej


Revolved Section

Kwiecień 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

lub przekrój obrócony. Jeśli oś obrotu na przekroju pokrywa się z krawędzią przekroju, krawędź ta nie będzie wyświetlana na przekroju (rys.1).

Revolved SectionRys.1

By była ona widoczna można przesunąć punkt obrotu(rys.2).

Revolved SectionRys.2

Jednak jest to rozwiązanie nie zawsze przydatne. Na rys.2 punkt obrotu przekroju przesunięto w dół o niewielką wartość. jak widać ma to wpływ na wymiary (58.8 zamiast 60 stopni).

Prawidłowym rozwiązaniem w tym wypadku będzie naniesienie symbolu osi np. poleceniem 2D Section Line (rys.3).

Revolved SectionRys.3

 

 

Więcej


Jak wyłączyć automatyczne chwytanie do wymiarów

Marzec 30 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeżeli w środowisku do tworzenia dokumentacji 2D dodamy uwagę technologiczną (wymiar, tekst lub inna informacja) w pobliżu innej wcześniej dodanej uwagi  to nowo wstawiona będzie próbowała wyrównać położenie względem pobliskiej uwagi (referencji). Jednak czasem nie chcemy by taka uwaga wyrównała pozycję względem jakiejkolwiek referencji. W takiej sytuacji wystarczy przed wskazaniem położenia przytrzymać wciśnięty lewy Alt. spowoduje to zignorowanie ustawień wyrównywania położenia.

By wyłączyć na dłużej wyrównywanie położenia do referencji rozwiń w oknie Dimension podgrupę Alignment i wyłącz odpowiednią opcję (rys.1):

2D drawing alignmentRys.1

Auto Alignment

  • Associative          – wymiar będzie powiązany parametrycznie z wybraną referencją
  • Non-associative – wymiar będzie wstawiony z wykorzystaniem referencji jednak nie będzie z nią powiązany parametrycznie (przy zmianie geometrii wymiar nie zaktualizuje swojego położenia względem zmienionej referencji)
  • Off –                      – wymiar będzie wstawiony bez wykorzystania referencji (taka sama sytuacja jak przytrzymanie wciśniętego lewego Alt).

Align to Dimension Line – referencją będą linie wymiarowe (np. wstawienie wymiaru tak by strzałki sąsiedniego i nowego stykały się ze sobą

Stack Annotation – pozwala nakładać na siebie uwagi technologiczne. Ustawienia tej opcji znajdziesz przechodząc w oknie stylu wybranego obiektu do opcji Stacking (rys.2)

2D align dim stackingRys.2

Align Horizontal or Vertical – wyrównanie tylko wzdłuż linii poziomej lub pionowej od punktu zakotwiczenia (Anchor Point)

Position Relative to Geometry – zachowuje odległość od wybranej geometrii (modelu lub narysowanej krzywej)

Position at Snap Point – referencją będzie wybrany punkt geometrii  (rys.3)

2D align sel snap pointRys.3

Position on Marigin – referencją będą marginesy zdefiniowane w ustawieniach draftingu (Menu>Preferences>Drafting rys.4)

2DRys.4

Jeżeli chcesz wyłączyć wyrównanie do referencji, w trakcie przeciągania uwagi na rysunku za pomocą kursora, musisz wyłączyć opcję Dynamic Alignment in Global Selection w oknie Menu>Preferences>Drafting (rys.5)

2D align dynamic align

Rys.5

Więcej


Jak działa 2D Centerline

Listopad 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie tworzy oś symetrii w połowie odległości pomiędzy dwoma obiektami. Zwracam uwagę na słowo odległość ponieważ spotykam się z ignorowaniem tej informacji.

Więcej


Jak utworzyć swoją tabelkę w NX8

Lipiec 20 | kategoria: CAD | autor: Aen 5 komentarzy

1. tworzymy tabelkę poleceniem Insert→Table→Tabular Note

Więcej


Jak zmienić kreskowanie

Luty 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy
  • prawym przyciskiem myszy klikamy na kreskowaniu

NX

Więcej