drafting

Jak zmienić rozmiar widoku typu szczegół?

Wrzesień 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Czyli np. przesunąć w inne miejsce lub zmienić skalę, etykietę czy styl wyświetlania.

szcz1Rys.1

 1. kliknąć LKM na obwiednię widoku szczegółowego
 2. z paska wybrać polecenie Edit (rys.2)

szcz2aRys.2

można również użyć gestu menu radialnego

szcz1aRys.3

3. NX otworzy okno w którym można zmienić ustawienia stylu, skalę, etykiety itd

4. na widoku źródłowym zostaną wyświetlone 2 uchwyty: większy (czerwona strzałka) służy do zmiany położenia, mniejszy (niebieska strzałka) do zmiany rozmiaru

szcz3Rys.4

5. przeciągnąć uchwyty w odpowiednie miejsce

6. ŚKM zamknąć okno

7. zaktualizować widok szczegółu

Więcej


Wymiary współrzędnościowe – załamanie linii wymiarowej

Czerwiec 10 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 zmieniono zarówno polecenia służące do wymiarowania jak i interfejs, np. w NX8.5 do zmiany ustawień służyło polecenie Style.

W NX9 nazywa się Settings, a samo okno dialogowe bardziej przypomina okno z polecenia Customer Defaults (rys.1).

SiemensRys.1

By zatem wstawić wymiar współrzędnościowy z załamaną linią wymiarową (rys.2) – tzw. uskokiem…

SiemensRys.2

…musisz wykonać kolejno następujące kroki:

 1. kliknąć PKM na wymiarze
 2. z menu kontekstowego wybrać Settings
 3. w oknie Settings wybrać Jog (rys.3)
 4. ustawić opcję Style na Yes
 5. ustawić pozostałe opcje uskoku

SiemensRys.3

Więcej


Revolved Section

Kwiecień 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

lub przekrój obrócony. Jeśli oś obrotu na przekroju pokrywa się z krawędzią przekroju, krawędź ta nie będzie wyświetlana na przekroju (rys.1).

Revolved SectionRys.1

By była ona widoczna można przesunąć punkt obrotu(rys.2).

Revolved SectionRys.2

Jednak jest to rozwiązanie nie zawsze przydatne. Na rys.2 punkt obrotu przekroju przesunięto w dół o niewielką wartość. jak widać ma to wpływ na wymiary (58.8 zamiast 60 stopni).

Prawidłowym rozwiązaniem w tym wypadku będzie naniesienie symbolu osi np. poleceniem 2D Section Line (rys.3).

Revolved SectionRys.3

 

 

Więcej


Wymiarowanie otworów w NX9

Kwiecień 7 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W NX9 dodano nową możliwość szybkiego dodawania informacji technologicznych do otworów na rysunku 2D. krótko mówiąc zwymiarowania ich.

NX9Rys.1

 1. Otowórz okno polecenia Radial Dimension
 2. W grupie Measurement ustaw opcję Inferred lub Hole Callout
 3. Wskaż otwór. może być przekrój lub widok
 4. Wskaż położenie wymiarów

Po wskazaniu otworu a przed wskazaniem położenia wymiaru jeżeli przez sekundę nie będziesz poruszał kurosem pojawi się ikona umożliwiająca otworzenie okna do zmiany ustawień wyświetlania (rys.2)

NX9rys.2

 

Więcej


Przerwanie widoku NX 8.5

Marzec 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Umożliwia umieszczenie dużo większego widoku detalu niż formatka bez zmniejszania jego skali.

Polecenie Broken View zmieniło się znacznie od poprzedniej wersji. Np. nie jest konieczne już wchodzenie do Expanded View by narysować obwiednię. Jak natomiast wykorzystując obecne polecenie utworzyć łamane przerwanie widoku. Możemy narysować własną obwiednię aktywując szkic w widoku lub wykonać kilka przycięć zwykłych.

NX

film poniżej

Więcej


Jak wyświetlić komponent jako referencyjny w rysunku 2D?

Grudzień 13 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Często na rysunku 2D chcemy pokazać wnętrze modelu razem z zewnętrzną obudową. NX posiada możliwość zapisywania danego komponentu jako referencyjny i wybranie widoku, na którym ma  być tak wyświetlony. Za pomocą tej funkcjonalności można np przedstawić model półproduktu lub model wyrobu przed wybranym etapem obróbki wraz z modelem wyrobu końcowego.

NX polfabrykatProcedura definiowania obiektu referencyjnego.

1. Wybierz z górnego menu Preferences-View.

2. Wskaż zakładkę General i kliknij przycisk Define Render Sets.

NX View Preferences

3. Wpisz nazwę w polu Current Sets i kliknij Create.

NX Define Render Sets

4. Następnie kliknij Select Solids i wskaż bryłę, która będzie wyświetlana przerywaną linią.

NX zawor_2

5. Kliknij przycisk Hidden Lines i wybierz style wyświetlanych linii jak w punkcie 3

6. Kliknij przycisk Visible Linies i ustaw taki sam styl linii  jak w punkcie 5.

7. Zatwierdź polecenie przez OK.

8 Kliknij PPM na ramkę widoku i wybierz Style.

9. W zakładce General kliknij przycisk Define Render Sets in View.

10. Kliknij na pozycję  model  i zaznacz Add.

11. Po wykonaniu powyższych czynności  uzyskasz widok jak niżej.

 

NX zawor_3

Poniżej film z procedurą wyświetlenia modelu jako referencyjny

Więcej


Automatyczne atrybuty w 2D metoda master model

Styczeń 23 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Metoda master model oznacza że model części jest w jednym pliku natomiast 2D, CAM, CAE, wizualizacja i wszystkie inne rzeczy tworzy się w oddzielnych plikach dzięki czemu można np jednocześnie wprowadzać zmiany oraz np przygotowywać wstępnie rysunek, wizualizacje, programy na maszyny CNC.

Więcej


Jak zrobić wyrwanie w widoku izometrycznym

Grudzień 19 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

NX – Wyrwanie w widoku izometrycznym
 

Więcej


Szkic w draftingu

Grudzień 17 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

cad nxW rysunku płaskim czasem niezbędne jest wstawienie dodatkowych linii za pomocą szkicownika. Domyślnie po przejściu do rysunku płaskiego i wybraniu narzędzi szkicu pogram

Więcej


Jak działa 2D Centerline

Listopad 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie tworzy oś symetrii w połowie odległości pomiędzy dwoma obiektami. Zwracam uwagę na słowo odległość ponieważ spotykam się z ignorowaniem tej informacji.

Więcej


Jak przerwać połączenie między rysunkiem i modelem

Wrzesień 11 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Eksportujemy rysunek poleceniem

Więcej


Jak utworzyć swoją tabelkę w NX8

Lipiec 20 | kategoria: CAD | autor: Aen 5 komentarzy

1. tworzymy tabelkę poleceniem Insert→Table→Tabular Note

Więcej


Jak wstawić tabelę otworów w NX?

Maj 14 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Polecenie Hole Table służące do wstawiania tabeli otworów domyślnie po zainstalowaniu NX jest niedostępne.

Więcej


Konfiguracja Listy części (Parts List)

Marzec 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 2 komentarze

W celu utworzenia własnej listy części złożenia najlepiej zmodyfikować domyślną Parts List

Więcej


Jak zmienić kreskowanie

Luty 24 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy
 • prawym przyciskiem myszy klikamy na kreskowaniu

NX

Więcej


Jak ukryć układ współrzędnych w draftingu

Luty 11 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jest na to kilka sposobów:

Więcej


Jak zrobić własną formatkę w NX

Styczeń 18 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 9 komentarzy

(przeczytaj uwagę na końcu – zmiany w NX8 i NX9)
Proszę odszukac katalog ugii\templates (tam gdzie zainstalowany jest NX). W katalogu tym są pliki z rozszerzeniem  .prt z szablonami jeśli tworzysz dokumentację 2D w pliku z modelem interesują cię pliki o nazwach

Więcej


NX – Jak zmienić ustawienia rysunku?

Styczeń 9 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 2 komentarze

W Customer Defaults (Ustawienia użytkownika) ustawienia draftingu dotyczą tylko plików które dopiero powstaną. Czyli tylko tych które utworzysz za pomocą polecenia menu Plik>Nowy>blank. Jeśli korzystasz z szablonów to mają one w sobie zapisane ustawienie draftingu (to są istniejące pliki) dlatego zmiana w customer default nic nie da.

Więcej


NX – Jak zmienić kąt kreskowania

Styczeń 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Klikamy dwukrotnie na kreskowanie lub klikamy prawym przyciskiem myszy na kreskowanie i wybieramy z menu kontekstowego Edytuj i zmieniamy wartość w polu Kąt. Jeśli pole Kąt jest zablokowane do edycji (jak na poniższym rysunku) zamykamy okno Kreskowanie i odblokowujemy opcję Kreskowanie przekrojów złożeń w stylu widoku (przekroju):

Więcej