material

Local Materials w oknie biblioteki materiałów

Lipiec 8 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

w NX trzy polecenia otwierają okna z dostępem do biblioteki materiałów

  • Assign Materials – służy do przypisywania materiałów do modeli
  • Manage materials – sluży do zarządzania materiałami (tworzenie, edycja, usuwanie)
  • Manage Materials Library – służy do zarządzania bibliotekami materiałów (np. zapisywanie materiału do biblioteki)
Więcej


Tworzenie własnej bazy materiałów w NX

Wrzesień 18 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 1 Komentarz

Bazę materiałów NX można edytować na kilka sposobów. Najprostszy z nich to podmiana domyślnego pliku

Więcej


Jak dodać do modelu wlasnosci materiału w NX

Marzec 29 | kategoria: CAE, Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Jeśli masz właściwości materiału to możesz je przypisać do części wykorzystując polecenie menu.

Więcej