Modelowanie

szyk cechy

Maj 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie Pattern Feature (szyk cechy) tworzy nową cechę z już istniejącej. Należy pamiętać że cecha ta generuje bardzo dużo informacji w przypadku wykonywania dużej liczby geometrii na złożonych ściankach (rys.1 – wyobraź sobie 600 obiektów z których każdy musi zaadoptować zaokrąglenie do innego kształtu). Skutkiem tego może być długi czas aktualizacji cechy, znacznie więcej zasobów systemu operacyjnego przeznaczonych do kalkulacji takiej geometri  oraz duży rozmiar pliku.

pattern1

Rys.1

By zmniejszyć czas aktualizacji oraz wielkośc zasobów systemu „pożartych” przez taki szyk zawsze używaj metody Simple (rys.2).

pattern2Rys.2

Jeżeli NX poinformuje cię iż powinieneś wybrać metodę Variational lub jeżeli po utowrzeniu szyku nie jesteś zadowolony z efektów ustaw metodę na Variational zamiast Simple. Pamiętaj iż niektóre cechy nie zezwalają na zmianę metody po utworzeniu szyku np. jawna operacja Boole’a. W takim wypadku musisz usunąć cechę Pattern lub zastąpić ją inną (Replace Feature).

Oczywiście można skorzystać z polecenia Pattern Face (szyk ścianki). Jaka jest zatem przewaga szyku cechy? W przypadku pojawienia się nowej ścianki w wyniku zmiany cechy referencyjnej szyk ścianki wymaga interwencji użytkownika: rys.3 – wymagana edycja cechy Pattern Face – wskazanie 2 nowych ścianek powstałych po zmianie szkicu.

patt3Rys.3

W przypadku zastosowania szyku cechy nie ma znaczenia czy nowa ścianka się pojawi bowiem należy z definicji do cechy referencyjnej szyku – aktualizacja cechy szyku zakończy się prawidłowo (rys.4)

patt4Rys.4

Więcej


Gwint drobnozwojny

Wrzesień 17 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Często zadawane pytanie: Jak dodać gwint drobnozwojny na modelu?

Wystarczy w poleceniu Hole ustawić typ Threaded Hole i ustawić w grupie Settings opcję Standard na Metric Fine (rys.1).

W grupie Form and Dimension znajdziemy wtedy parametry gwintów drobnozwojnych.

metr-fineRys.1

Więcej


NX – Jak pobrać wartości z Excela?

Lipiec 1 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli chcemy mieć możliwość zmiany modelu w NX CAD poprzez zmianę parametrów w zewnętrznym arkuszu kalkulacyjnym, wówczas mamy możliwość integracji NX z Excel.

1. Tworzymy model

ug_exc_read1Rys.1

2. Tworzymy arkusz kalkulacyjny z parametrami sterującymi. Nazwy parametrów w arkuszu nie muszą się pokrywać z tymi w pliku NX ale jeśli będą takie same ułatwi to późniejsze zmiany. Nie jest również ważne czy będziemy pisać w kolumnach czy w wierszach.

ug_exc_read2Rys.2

3. W NX otwieramy okno Expressions (skrót klawiszowy Ctrl+E) by powiązać wartości z wartościami komórek w arkuszu. Jeśli nie widzisz wszystkich wyrażeń zmień filtr wyświetlania znajdujący się w górnej części okna Expressions (ustaw All by wyświetlić wszystkie wyrażenia).

4. Wskazujemy wyrażenie które chcemy powiązać z arkuszem.

ug_exc_read3Rys.3

5. W polu Formula podajemy nazwę funkcji odczytującej komórkę arkusza:

ug_excel_read( „ścieżka dostępu do pliku arkusza”, „nr komórki” )

np:  ug_excel_read( „C:\camdivision\model1.xlsx”, „B2” ) oznacza iż z pliku arkusza o nazwie model1.xlsx znajdującego się na dysku C w katalogu camdivision odczytana zostanie komórka B2

6. zatwierdzamy wprowadzone zmiany w oknie Expressions klikając OK

 

Jak zaktualizować model?

Jeśli zmienimy wartości w arkuszu, musimy otworzyć okno Expressions i kliknąć przycisk Refresh (rys.4a)

ug_exc_read3Rys.4

Ponieważ ścieżka jest wpisana na stałe do parametru plik Excela musi być w tym samym miejscu w czasie aktualizacji wyrażeń w NX

Więcej


Pochylenia ścianek w NX

Lipiec 23 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

w NX znajdziecie kilka poleceń umożliwiających pochylenie ścianek modelu różnymi metodami. Każde z nich posiada wiele opcji ułatwiających wykonywanie pochyleń w przypadkach szczególnych. Poniżej znajdziecie kilka przykładów przedstawionych na obrazkach oraz filmach.

Pochylenie z zachowaniem styczności do zaokrągleń. Polecenie Draft

Pochylenie od krawędzi z zachowaniem styczności do zaokrągleń. Polecenie Draft

Pochylenie z wykorzystaniem poleceń Synchronous’a. Polecenie Move Face.

Pochylenia odlewnicze. Polecenie Draft

Pochylenia przy zaokrągleniach na obu końcach ścianki. Polecenie Draft

Szczególne przypadki pochyleń na uskokach. Polecenie Draft Body.

Rys.26.06.5

Pochylenia do powierzchni podziałowych bez dopasowania i z dopasowaniem krawędzi oraz z dopasowaniem na wybranych krawędziach. Wyznaczona powierzchnia podziałowa nie musi być płaska. Polecenie Draft Body.

Rys.26.06.2

 

 

Więcej


Jak wydłużyć zrzutowaną krzywą w szkicu?

Luty 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Przebywając w środowisku szkicownika często korzystamy z polecenia Quick Extend umożliwiającego szybkie wydłużenie dowolnej krzywej. Jeśli użyjemy polecenia Quick Extend dla zrzutowanej krzywej utracimy asocjatywne powiązanie pomiędzy zrzutowaną na szkic krzywą i krzywą referencyjną.

Więcej


Jak przyciąć zrzutowaną krzywą na szkicu?

Luty 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W środowisku szkicownika  do przycinania krzywych zrzutowanych  służą dwa polecenia:

1. poleceniem Quick Trim
2. poleceniem Trim Recipe Curve

Należy pamiętać, że użycie polecenia Quick Trim spowoduje usunięcie asocjatywności pomiędzy zrzutowaną krzywą i krzywą referencyjną, o czym program  informuje nas przed wykonaniem przycięcia. Jeżeli zależy nam na asocjatywności to musimy użyć polecenia Trim Recipe Curve.

NX sketch trim2

Więcej


NX 8.5 Operacje Boole’a – nowe możliwości

Październik 7 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

NX CAD. Zastosowanie jawnej* cechy Unite/Subtract/Intersect daje użytkownikowi NX 8.5 dodatkowe możliwości.

Więcej


Modelowanie nakrętki z automatycznym pomiarem wielkości fazy

Czerwiec 29 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu wykonania modelu nakrętki sześciokątnej należy stworzyć dwie bryły sześciokąt i walec z fazą.  Następnie wykonać część wspólną utworzonych brył.

Więcej


Sweep Along Guide

Styczeń 26 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Sweep along guide – wyciągnięcie jednego profilu wzdłuż jednej ścieżki. Nie opiszę samego polecenia bo to jest w dokumentacji. Natomiast zamieszczę kilka uwag których nie znajdziecie w dokumentacji a które kilku osobom przydały się już. Co to polecenie robi? Tworzy geometrię z zachowaniem pozycji początkowej profilu (Section) i przebiegu prowadzącej (Guide) poczynając od punktu startowego na Guide.

Więcej