NX

NX & Formy wtryskowe – cz.3 czyli Bazy części znormalizowanych

Czerwiec 12 | kategoria: CAD, Wiadomości | autor: Marcin 1 Komentarz

          NX (poprzednia nazwa Unigraphics) jest oprogramowaniem firmy Siemens PLM Software. Pozwala zrealizować cały cykl „życia” produktu począwszy od koncepcji przez wykonanie modelu, aż po stworzenie narzędzi produkcyjnych. Umożliwia zarządzanie wszystkimi etapami niezbędnymi do wprowadzenia wyrobu na rynek, uwzględniając pełną wizualizację produktu. Dzięki różnorodnym aplikacjom pozwala znacznie zredukować ryzyko wystąpienia błędów i przyspieszyć pracę – jedną z takich aplikacji jest NX Mold Wizard.

          NX Mold Wizard jest specjalistycznym modułem do projektowania form. Mogą to być formy odlewnicze, wtryskowe, formy do szkła itd. W poprzednich artykułach zostały przedstawione narzędzia wspomagające analizę detalu i tworzenie gniazd formujących. Omówione zagadnienia pozwalały w szybki sposób oszacować jakość modelu i wykonać wkłady formujące. Największy wpływ na przyspieszenie prac konstrukcyjnych ma wykorzystanie bazy części znormalizowanych. Szybkie wstawienie części i sprawne nimi zarządzanie znacznie skraca czas konstruowania  i pozwala szybko wprowadzić zmiany na dowolnym etapie konstrukcji.

Baza części znormalizowanych

         NX posiada znacznie rozbudowaną bazę cześci znormalizowanych (kilkaset pozycji) światowych producentów, do których można zaliczyć: HASCO, DME, MISUMI, STRACK, MEUSBURGER, FUTABA, itd. Niedługo do czołowych dostawców części znormalizowanych zawartych w NX będzie można zaliczyć rodzimego producenta FCPK Bytów.

Baza FCPK jest  w trakcie opracowywania przez zespół konstruktorów w firmie CAMdivision. Już można zobaczyć pierwsze efekty (rys.1).

NX

Rys.1 . Okno Standard Part Management – Wstawianie części znormalizowanych.

           Baza działa na zasadzie parametrycznej części sterowanej za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi modyfikować modelu, aby zaimplementować własne wartości. Wystarczy wykonać edycję arkusza kalkulacyjnego, uruchamiając go bezpośrednio w oknie wstawiania części (rys.2). Nie musimy znać położenia pliku na dysku.

 NX

Rys.2. Edycja arkusza kalkulacyjnego Excel.

           Okno służące do wstawiania części z bazy posiada strukturę analogiczną, jak w standardowym sposobie modelowania (jest podzielone na grupy). W pierwszej grupie znajdują się katalogi, natomiast w drugiej grupie części w nich zawarte. Po wskazaniu odpowiedniej części w grupie Datails (rys.3), można ustawić parametry wstawianych modeli. Pierwsze parametry sterują następnymi. Przykładowo, ustawiając średnice kołka prowadzącego, program aktualizuje parametr długości i pozwala wybrać tylko taką długość, jaka występuje w normie. Użytkownik nie musi korzystać z normy papierowej.

NX

Rys.3. Grupa Details – Ustawianie parametrów części znormalizowanej.

           Oprócz paramentów  wybieranych z listy, niektóre z nich można zmieniać za pomocą suwaków lub ręcznie wpisując odpowiednią wartość (rys.4).

NX

 Rys.4. Zmiana parametrów za pomocą suwaka (a) oraz przez ręczne wpisanie wartości (b).

 Wstawiane komponenty posiadają  dwie bryły, które są zdefiniowane jako TRUE i FALSE.  Są to bryły odpowiednio  wchodzące w skład narzędzia oraz bryły, które w późniejszym etapie projektowania zostaną odjęte od płyt lub wkładów formujących w celu wykonania otworów (rys.5). W przypadku śrub podczas odejmowania w otworach zostaje naniesiony gwint.

NX

Rys.5.  Zamek boczny zawierający bryłę TRUE (bryła zamka i śrub) i FALSE (bryła wycinająca kieszeń pod zamek i otwory pod śruby)

Baza mechanizmów

          Oprócz prostych elementów, jak te wymienione wyżej, baza zawiera całe zespoły suwaków i skosów zgrupowanych w osobnym poleceniu. Okno z legendą informuje użytkownika, jakie parametry należy zmienić, aby sterować np. szerokością czy wysokością suwaka. Okno umożliwia przewijanie między poszczególnymi obrazkami za pomocą strzałek (rys.6 c). W efekcie można mieć do dyspozycji wiele pomocnych informacji . Zaletą  wykorzystania suwaków z bazy jest automatyczne dobieranie długości kolumny  na podstawie zadanego kąta i skoku.

NX

Rys.6. Okna informacji.

Baza złączy i inne akcesoria

          NX w swojej bazie posiada także niezbędne akcesoria służące do wprowadzania obiegu chłodziwa. Budowa polecenia jest analogiczna jak wcześniej. Znajdują się tutaj takie akcesoria, jak: końcówki chłodzenia, przegrody,  zaślepki rozprężne, oringi itd.

Baza korpusów

         Ostatnią bazą,  jaką można wykorzystać do konstruowania form, są korpusy. Stanowią w pełni sparametryzowane złożenia, na podstawie których wstawiane części znormalizowane się pozycjonują. Do takich części należą wypychacze, które automatycznie sczytują położenie oprawy wypychaczy. Dzięki temu wstawiane są na odpowiedniej wysokości. Użytkownik wybiera typ i  rozmiar korpusu.

NX

Rys.7. Baza korpusów.

 Adaptacja bazy do potrzeb firmy

         Dużą zaletą baz NX jest możliwość ich modyfikacji oraz szybkie dodawanie  nowych rozwiązań konstrukcyjnych używanych w firmie. Dobrze skonfigurowana baza pozwala na szybsze i łatwiejsze przyuczenie młodych konstruktorów. Gotowe rozwiązania zapobiegają błędom wynikającym z niedostatecznej wiedzy. Do bazy często podpina się rysunki płaskie, na których wstępnie zostają zwymiarowane płyty, wypychacze, suwaki itd. Dzięki temu czas sporządzania dokumentacji skraca się o połowę. Niektóre firmy wprowadzają parametryzację tabeli złożenia i tabeli rysunku, które są automatycznie wypełniane przez sczytanie danych z komputera lub z wybranego pliku. Poniżej został przedstawiony przykład skonfigurowanego korpusu, który został uzupełniony o dodatkowe części. Jednym kliknięciem zostaje wstawiony kompletny korpus. Kolejnym drugi takt, który automatyczne sczytuje rozmiar i położenie. W każdej chwili można zmienić  wielkość korpusu bez utraty wczytanych komponentów.

 NX

Rys. 8. Zmodyfikowany korpus do dwutaktu.

 Niektórzy konstruktorzy preferują polskie nazewnictwo w złożeniu. Użytkownik bez modyfikacji plików wsadowych może  zmienić charakterystykę nazewnictwa, używając pliku tekstowego, który mapuje nazwy podczas wczytywania.

Podsumowanie

          Reasumując, można śmiało stwierdzić, że biblioteka NX Mold Wizard ma bardzo rozbudowaną strukturę. Należy pamiętać, że aby w pełni wykorzystać możliwości systemu, należy ją dostosować do standardów firmy. 

W następnym artykule zostaną  przedstawione kolejne narzędzia wspomagające konstrukcję form .

 
Marcin Antosiewicz, CAMdivision

Więcej


Jak stworzyć własny symbol w draftingu?

Czerwiec 4 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Czasem zdarza się, że korzystamy z niestandardowych oznaczeń, których nie ma w bibliotece NX.

Poniżej została opisana procedura dodawania symbolu do biblioteki Reuse Library.

1. Uruchom NX i przejdź do modułu Drafting.

2. Za pomocą narzędzi szkicu wykonaj symbol jak niżej (okrąg o średnicy 10 mm podzielony na cztery  ćwiartki).

NX

3. Następnie z górnego menu wybierz polecenie Insert-Annotation-Area Fill.

4. Ustaw okno jak niżej i zaznacz ćwiartkę okręgu. Pamiętaj o zaznaczeniu w filtrze ikony  Stop at Intersection.

NX

5. Po wykonaniu powyższych czynności uzyskasz symbol jak niżej.

NX

6. Z górnego menu wybierz Insert-Symbol-Define Custom Symbol.

7. Wskaż szkic wraz z wypełnieniem ćwiartki i określ punkt charakterystyczny symbolu, wskazując środek okręgu.

Define Custom Symbol

8. Zatwierdź polecenie.

9. Wstaw symbol za pomocą zakładki Reuse Library.

 

Poniżej film z definiowaniem symbolu i wstawieniem go z biblioteki.

Więcej


Jak zmienić ilość miejsc po przecinku wyswietlanych w szkicu?

Maj 29 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Domyślnie po zainstalowaniu NX i wykonaniu szkicu można zauważyć, że wpisując wymiar z dokładnością do jednej setnej, program wyświetla tylko jedno miejsce po przecinku.

Istnieją dwa sposoby zmiany ilości wyświetlanych miejsc. Zmianę można wykonać w pliku szablonu lub w ustawieniach Customer Defaults.

Najczęściej wykorzystujemy szablon więc ta metoda zostanie opisana.

1. Otwórz plik  z lokalizacji .…\Siemens\NX 8.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.

2. Wybierz Start-Drafting, następnie Cancel aby nie wchodzić do arkusza rysunku.

3. W ostatnim kroku wybierz z górnego menu Preferences-Annotation i zmień liczbę miejsc po przecinku jak niżej:Annotation Preferences

 

4. Zatwierdź zmiany i przejdź do środowiska modelowania.

5. Zapisz i zamknij plik.

Po utworzeniu nowej części  i przejściu do szkicu wyświetlane będą dwa miejsca po przecinku.

Więcej


NX & Formy wtryskowe cz.2 – Tworzenie gniazd formujących

Kwiecień 9 | kategoria: CAD | autor: Marcin 1 Komentarz

          NX Mold Wizard jest specjalistyczną aplikacją służącą do konstruowania form. Pod pojęciem form kryje się szereg narzędzi, do których można zaliczyć formy wtryskowe, odlewnicze, ciśnieniowe itd. W poprzednim artykule zostały opisane narzędzia wspomagające analizę wyrobu http://nxcad.pl/analiza-technologiczna-detalu-w-nx-i-jej-wplyw-na-konstrukcje-narzedzia/.

Po wykonaniu czynności z nią związanych przechodzimy do projektowania gniazd formujących. Szereg zastosowanych narzędzi pozwala na szybkie wygenerowanie powierzchni podziału, a dzięki niej stempla i matrycy.

Start projektu

Rozpoczynając pracę z modelem postępujemy według ikon ułożonych na pasku Mold Wizard. W pierwszej kolejności definiujemy przedrostek dodawany do każdej części wczytanego szablonu (rys.1 a), następnie skurcz (rys.1 b). Przedrostek zapobiega zdublowaniu nazwy, która mogła być wykorzystana w innym projekcie i pozwala przyporządkować odpowiedni numer formy.

NX CAD

Rys.1. Wczytywanie szablonu

 

 

Do środowiska NX zostaje wczytane drzewo złożenia ze strukturą, która zapobiega generowaniu błędów popełnianych przy ręcznym jego tworzeniu.

NX CAD

Rys.2. Wczytana struktura złożenia

 

 

Pozycjonowanie detalu

           Mając wczytaną strukturę należy spozycjonować model co można zrealizować na kilka sposobów. W pierwszej kolejności należy ustawić wyrób na środku układu współrzędnych. Ważne jest, że przemieszczana jest część, a nie układ współrzędnych. Program automatycznie wyznacza gabaryt modelu i na przecięciu przekątnych sześcianu ustawia układ (rys.3).

NX CAD

Rys.3. Pozycjonowanie modelu na podstawie gabarytu

 

 

W kolejnym kroku – za pomocą dynamicznego układu lub po przez wskazanie ścianki – zostaje ustawiona wysokość, na której będzie znajdował się podział. Podczas wskazywania ścianki użytkownik może zablokować przemieszczenie na kierunku X i Y, dzięki czemu położenie podziału zmienia się tylko w kierunku osi Z.

Definiowanie półfabrykatu pod wkłady (gniazda) formujące

          Przed przystąpieniem do tworzenia powierzchni podziału należy określić bryłę, na podstawie której program wykona stempel i matrycę. Występują dwa sposoby definiowania wkładu. Po wybraniu polecenia domyślnie program oblicza gabaryt i proponuje wielkość półfabrykatu (sposób wykorzystywany, gdy wkłady będą sumowane z płytami w celu wykonania stempla i matrycy z monolitu (rys. 4).

NX CAD

Rys. 4. Automatyczny półfabrykat na podstawie gabarytu detalu

 

 

          Drugi sposób to zdefiniowanie bryły na podstawie parametrów ustawianych w graficznym interfejsie. Dodatkowo wyświetlane jest okno z legendą określającą parametry do zmiany (rys.5). Użytkownik wykorzystując ten sposób tworzenia uzyskuje dwie bryły (TRUE, FALSE). Pierwsza z nich stanowi rzeczywistą część wkładu, natomiast druga to bryła odejmowana od płyt, zawierająca niezbędne wyluzowania na kołnierzach i promieniach.

NX CAD

Rys.5. Definiowanie półfabrykatu pod wkłady formujące. Utworzony półfabrykat jest automatycznie kopiowany do pliku ze stemplem, matrycą i podziałem. Każda zmiana wykonywana na półfabrykacie jest przenoszona na stempel i matrycę

 

Definiownaie podziału

          Ostatnim etapem tworzenia stempla i matrycy jest definiowanie powierzchni podziału automatycznie przycinającej wkład matrycy i stempla. Po wybraniu ikony podziału program otwiera plik, w którym będzie on tworzony (użytkownik nie musi znać struktury w drzewie złożenia). W pierwszej kolejności jest wykonywana analiza określająca kierunki formowania (rys.6).

NX CAD

Rys. 6. Analiza modelu

 

 

 Na podstawie przyporządkowanych kolorów można rozpocząć zaślepianie miejsc, w których występują przeformowania. Użytkownik wskazując jedną z krawędzi decyduje do jakich ścianek będzie tworzona powierzchnia zamykająca.
W zależności od wybranych ścianek można uzyskać różne efekty zaślepienia. Przy bardziej skomplikowanych zamknięciach program tworzy szereg zgrupowanych operacji.

NX CAD

Rys.7. Automatyczne zaślepienie wybrań i grupowanie utworzonych operacji

 

 
Jeżeli zaślepianie powierzchnią nie powiodło się z automatu, można je ręcznie utworzyć i wskazać, jako powierzchnie podziału. Czasem zdarza się, że dużo łatwiej jest wykonać zaślepienie bryłą. W takim przypadku podczas sumowania bryły zaślepiającej jest ona kopiowana do stempla lub matrycy, aby wypełnić brakujące ścianki.

Po wykonaniu zaślepień można przejść do tworzenia powierzchni podziału.

NX CAD

Rys.8. Automatyczne tworzenie powierzchni podziału

 

 

Należy zwrócić uwagę, że podczas modelowania podziału nie korzysta się ze standardowych poleceń powierzchniowych. Wszystkie dostępne narzędzia są zgrupowane w jednym poleceniu. Wskazując krawędź dla powierzchni podziału program wybiera optymalną strategie jej tworzenia – użytkownik nie musi znać zasad modelowania powierzchniowego. Po wykonaniu podziału można przejść do utworzenia części stemplowej i matrycowej. W przypadku błędnie zdefiniowanego podziału uzyskujemy informacje o miejscu jego występowania (rys. 9).

NX CAD

Rys.9 Wyświetlenie błędów podziału.

 

Podmiana modelu

          W praktyce często mamy do czynienia z formą na podobny detal jaki aktualnie mamy wykonać. NX umożliwia szybką podmianę detalu i porównanie go z nowym. Podczas podmiany uruchamia się menadżer porównania, dzięki któremu szybko zlokalizujemy różnice. Tak naprawdę można podmieniać na całkiem inny detal o podobnych gabarytach. Wszystkie powiazania są automatyczne odświeżane. Ekran podczas porównania dzieli się na trzy okna ze  starym modelem, nowym, oraz nałożonymi detalami. Podmian modelu pozwala zaoszczędzić do 50% czasu konstruowania.

NX CAD

Rys.10 Porównanie modeli

 

          Wymienione narzędzia wspomagające tworzenie podziału stanowią niewielką cześć możliwości systemu w tym zakresie. W następnym artykule zostanie pokazany sposób wykorzystania bazy części znormalizowanych i możliwości związane z jej rozbudową.

Autor: Marcin Antosiewicz 

Więcej


Frezowanie podcięć za pomocą operacji Hole Milling

Marzec 10 | kategoria: CAM | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Przedstawiam przykład w jaki sposób operację Hole Milling można z powodzeniem wykorzystać do obróbki podcięć.

Przy okazji zapraszamy na spotkania na których prezentujemy NX CAM – informacje na www.nxcam.pl

Operacja Hole Milling

WięcejNX CAM – Jak wyłączyć podgląd przygotówki w formacie STL

Marzec 5 | kategoria: CAM | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Po jednokrotnym kliknięciu na wybraną przygotowaną operację NX wraz ze ścieżkami pokazuje nam podgląd geometrii przygotówki. Dla przygotówek określonych jako bryły oraz, dla każdej z opcji przygotówki wirtualnej podgląd jest w postaci linia zarysu tej przygotówki. Gorzej wygląda sprawa z przygotówką w postaci zapisanego modelu IPW, który tworzony jest jako bryła STL.

NX

Więcej


Jakie problemy występują podczas konstrukcji form?

Luty 28 | kategoria: Wiadomości | autor: Marcin 0 Komentarzy

Inżynier podczas konstruowania form wtryskowych, odlewniczych, blisterów itp. boryka się z trudnościami, które w różnym stopniu wpływają na poprawną pracę narzędzia lub jego wykonanie. Zarówno są to problemy związane z samą koncepcją, wykonaniem modeli narzędzia w programie CAD, aż po dokumentację płaską.

NX kolizja

Rys.1. Kolizja wypychacza skośnego uwalniającego zaczep z wypychaczem okrągłym – wykryta podczas symulacji pracy formy

Więcej


Jak wykonać aproksymację krzywej w NX 8.5?

Luty 13 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Najnowsza wersja systemu NX 8.5 została wyposażona w polecenie umożliwiające wykonanie aproksymacji krzywej względem  punktów pomiarowych. Na poniższym rysunku znajduje się zestaw punktów pomiarowych przypominających okrąg, linie prostą i spline.

NX Fit Curve

Więcej


Jak przyciąć zrzutowaną krzywą na szkicu?

Luty 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W środowisku szkicownika  do przycinania krzywych zrzutowanych  służą dwa polecenia:

1. poleceniem Quick Trim
2. poleceniem Trim Recipe Curve

Należy pamiętać, że użycie polecenia Quick Trim spowoduje usunięcie asocjatywności pomiędzy zrzutowaną krzywą i krzywą referencyjną, o czym program  informuje nas przed wykonaniem przycięcia. Jeżeli zależy nam na asocjatywności to musimy użyć polecenia Trim Recipe Curve.

NX sketch trim2

Więcej


Jak działa Mold Wizard w NX? Zobacz i oceń jego zalety!

Styczeń 7 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu przybliżenia możliwości systemu NX w zakresie projektowania form wtryskowych poniżej zostały przedstawione filmy obrazujące schemat postępowania przy tworzeniu tego typu narzędzia.  Od analizy technologicznej wyrobu przez konstrukcję narzędzia do symulacji ruchu w celu sprawdzenia kolizji.

Więcej


Klonowanie złożenia w NX 8.0

Styczeń 4 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Dysponując gotowym narzędziem np. formą wtryskowa w przypadku gdy wykonujemy podobne narzędzie warto wykorzystać klonowanie w celu zmiany nazwy plików, gdyż mamy do czynienia z innym projektem. Poniżej został zaprezentowany sposób zmiany nazw komponentów bez utraty powiązań.

Więcej


Jak zainstalować Custom Symbol

Listopad 19 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Jeśli po uruchomieniu pliku Custom_Symbol-Installation.bat nie startuje instalator bibliotek wykonaj poniższe kroki.

Więcej


Blokowanie aktualizacji powiązań w złożeniach

Listopad 14 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

Korzystając z operacji Wave Geometry Linker tworzymy ciąg powiązań, których natychmiastowa aktualizacja w przypadku zmiany głównego detalu, powoduje  każdorazowe przeliczani operacji w częściach.

W takich przypadkach zaleca się zablokowanie aktualizacji powiązań, następnie wprowadzenie zmian na głównym detalu i odblokowanie aktualizacji. Takie rozwiązanie gwarantuje nam, że aktualizacja przebiegnie tylko raz a nie za każdym razem przy dodawanej kolejnych operacji.

Więcej


Jak działa 2D Centerline

Listopad 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Polecenie tworzy oś symetrii w połowie odległości pomiędzy dwoma obiektami. Zwracam uwagę na słowo odległość ponieważ spotykam się z ignorowaniem tej informacji.

Więcej


Zlevel 5axis – orientacja narzędzia

Październik 31 | kategoria: CAM | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Często spotykanym problemem podczas korzystania z operacji Zlevel_5axis jest ustawienie pozycji osi narzędzia. Dokładnie mówiąc ustawienie wektora wyjściowego osi narzędzia, który określi nam pozycję, z której będzie tworzona ścieżka 5-cio osiowa.

Więcej


NX 8.5 – Moduł Toczenia

Październik 19 | kategoria: CAM | autor: Wojciech 0 Komentarzy

Nareszcie coś się dzieje w module toczenia. W najnowszej wersji NX wprowadzono kilka usprawnień i rozbudowano niektóre narzędzia.

Więcej


Efektywne frezowanie naroży w NX 8.5 (operacja FLOWCUT)

Październik 15 | kategoria: CAM, Wiadomości | autor: Marek Pawlus 0 Komentarzy

W NX 8.5 nastąpi zauważalna poprawa w działaniu operacji FLOWCUT.
Temat ten powinien zaciekawić przede wszystkim programistów CNC w narzędziowniach, ale nie tylko…

Więcej


NX 8.5 Wsparcie dla otwartych profili

Październik 10 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W najnowszej wersji oprogramowania NX została dodana opcja umożliwiająca automatyczne dociąganie otwartych profili (zarysów) do bocznych ścianek. Nie musimy już tworzyć szkicu o skomplikowanym zarysie. program automatycznie przedłuża i domyka zarys.

Więcej


Krzywa według wzoru

Wrzesień 8 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

NX umożliwia wykonanie dowolnej krzywej w przestrzeni, którą da się opisać wzorem.

Więcej


Filtr Region Faces przy usuwaniu ścianek

Sierpień 6 | kategoria: CAD | autor: Marcin 0 Komentarzy

W celu usunięcia większej liczby ścianek można użyć filtru Region Faces do szybkiego ich zaznaczenia.

Więcej


Zmiana wyświetlania drzewa Part Navigator

Sierpień 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Domyślenie po zainstalowaniu NX drzewo operacji jest wyświetlane w postaci cech utworzonych kolejno po sobie.

Więcej


Jak podpiąć program pod ikonę w NX?

Maj 27 | kategoria: Konfiguracja | autor: Marcin 1 Komentarz

Mając do dyspozycji programem działający w środowisku NX można go podpiąć pod nową ikonę.

Więcej


Jak wstawić jpg do NX

Grudzień 21 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Do NX można wstawić obraz tylko w formacie TIFF. Procedura jest następująca:

Więcej


Siemens wypuścił nową aktualizację do NX 7.5

Grudzień 16 | kategoria: Wiadomości | autor: Aen 0 Komentarzy

Jest to aktualizacja do wersji 7.5.5.5 do pobrania z serwera siemensa:

Więcej


Nie widzę wszystkich poleceń w Modelingu

Listopad 16 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

NX po zainstalowaniu wyświetla interfejs w roli Essential. W tej roli są widoczne tylko podstawowe zestawy poleceń. Dlatego zawsze po pierwszym uruchomieniu NX dobrym pomysłem jest otworzyć okno Roles z Resource bar i z grupy System Defaults kliknąć na rolę Advanced with full menus.

Więcej


Zapora Windows i licencja pływająca NX

Listopad 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Jak udostępnić licencję NX przez zaporę systemu windows bez jej wyłączania?

Więcej