przekrój

Section View

Maj 6 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W wersji polskiej Przekrój widoku. Umożliwia wyświetlenie modelu lub złożenia ograniczonego płaszczyzną, dwoma płaszczyznami lub prostopadłościanem (rys.1)

sect1Rys.1

Za pomocą uchwytów dynamicznego układu współrzędnych możemy go łatwo spozycjonować (rys.2)

sect2Rys.2

Opcja alternatywnej płaszczyzny pozwala szybko zobaczyć przekrój w innej płaszczyźnie w tym samym położeniu dynamicznego układu (rys.3)

sect3Rys.3

Cap Settings (Powierzchnia zamknięcia) – włączenie opcji wypełni przekrojoną bryłę wybranym kolorem (opcjia Specify Color) lub kolorem bryły (Body Color). W przypadku przekroju przez zamknięty obiekt typu powierzchnia (Sheet Body) program nie wypełni przekroju  (rys.4)

sect4Rys.4

Jeśli chcemy wyświetlić krzywe w płaszczyźnie przecięcia należy włączyć opcję Show Section Curves (Pokaż podgląd krzywych) (rys.5)

sect52Rys.5

Po kliknięciu OK program nadal będzie wyświetlał widok przekroju. Natomiast nie są widoczne krzywe przekroju. By je wyświetlic należy w oknie Assembly Navigator zaznaczyć odpowiedni (rys.6)

sect6Rys.6

Jeśli chcesz wyłączyć widok przekroju wyłącz ikonę Clip Section (rys.7). Ponowne kliknięcie tej ikony przywróci widok przekroju.

sect7Rys.7

Narzędzia Section View i Clip Section są dostępne (od NX 9) spod kursora. Wystarczy w dowolnym pustym miejscu okna graficznego kliknąć LKM by wyświetlić pasek skrótów na którym znajdują się oba polecenia (rys.8)

sect8

Więcej


Revolved Section

Kwiecień 25 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

lub przekrój obrócony. Jeśli oś obrotu na przekroju pokrywa się z krawędzią przekroju, krawędź ta nie będzie wyświetlana na przekroju (rys.1).

Revolved SectionRys.1

By była ona widoczna można przesunąć punkt obrotu(rys.2).

Revolved SectionRys.2

Jednak jest to rozwiązanie nie zawsze przydatne. Na rys.2 punkt obrotu przekroju przesunięto w dół o niewielką wartość. jak widać ma to wpływ na wymiary (58.8 zamiast 60 stopni).

Prawidłowym rozwiązaniem w tym wypadku będzie naniesienie symbolu osi np. poleceniem 2D Section Line (rys.3).

Revolved SectionRys.3

 

 

Więcej


NX – Jak zmienić kąt kreskowania

Styczeń 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Klikamy dwukrotnie na kreskowanie lub klikamy prawym przyciskiem myszy na kreskowanie i wybieramy z menu kontekstowego Edytuj i zmieniamy wartość w polu Kąt. Jeśli pole Kąt jest zablokowane do edycji (jak na poniższym rysunku) zamykamy okno Kreskowanie i odblokowujemy opcję Kreskowanie przekrojów złożeń w stylu widoku (przekroju):

Więcej