szkic

Jak zmienić płaszczyznę szkicu

Styczeń 13 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Czy chcemy przenieść na inny Datum Plane (płaszczyzna konstrukcyjna) czy Face (ścianka powierzchni lub bryły) procedura jest taka sama. Należy przeedytować cechę szkicu w historii modelu wykorzystując polecenie Edit Parameters i Reattach.

edsk1edsk5

Więcej


jak wyświetlić jednostki calowe i metryczne na szkicu

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Oczywiście chcemy mieć jednocześnie wyświetlane jednostki calowe i metryczne. Poniższy opis dotyczy sytuacji kiedy w otwartym pliku chcemy zmienić ustawienia. Jeżeli wszystkie nowe pliki mają mieć włączone Dual Dimension należy to zrobić w plikach szablonów. Jak edytować pliki szablonów? opis tutaj: http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/. Plik szablonu model będzie miał w nazwie ‚model’

  1. Zmieniamy ustawienia szkicu – wybierz polecenie Menu:Preferences>Drafting
  2. Włącz opcję Show Dual Dimension (rys.1) i zmień ustawienia stylu jeśli to konieczne

dualdim1Rys.1

3. Utwórz szkic i dodaj wymiary (jeżeli NX utworzył Auto Dimension zamień je na Driving Dimension). Domyślnie styl wyświetlania wymiarów w szkicu ustawiony jest na Expression – wyświetlana jest nazwa wyrażenia i wartośc np p10=15. Przy tym ustawieniu Dual Dimension nie jest obsługiwane. należy zmienić wyświetlanie.

4. Zakończ szkic

5. Wybierz polecenie Menu:Preferences>Sketch

6. Ustaw opcję Dimension Label na Value (rys.2)

dualdimRys.2

7. Utwórz nowy szkic i dodaj wymiary. wszystkie wymiary (driving, reference, auto) będą miały wyświetlane podwójne jednostki (rys.3)

dualdim21Rys.3

To ustawienie nie wpływa na istniejące szkice. Jak w istniejącym szkicu wyświetlić wymiary w mm i in?

9. Wejdź do wcześniej utworzonego szkicu

10. W oknie Part Navigator kliknij PKM na aktywny szkic (rys.4)

dualdim3Rys.4

11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Settings

12.Ustaw opcję Dimension Label na Value

Więcej


NX 9 wymiarowanie w szkicu

Kwiecień 3 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

co znaczą nowe opcje dostępne pod parametrami??

dokumentacja jest dosyć enigmatyczna. poniżej znajdziecie wyjaśnienie

NX 9

Remove Expression, Keep Expression dotyczy tylko wymiarów przywiązanych do zewnętrznych referencji np do krawędzi modelu.

  • Remove Expression – jeśli referencja zniknie, usunięty zostanie też wymiar
  • Keep Expression – jeśli referencja zniknie, wymiar stanie się nieaktualny (będzie można go przywiązać do innej referencji) i będzie oznaczony linią przerywaną tak jak wymiary na rysunku 2D

Measure Geometry, Adjust Geometry dotyczą tylko sytuacji kiedy zmieniamy referencje wymiaru (zmieniamy punkt zaczepienia wymiaru)

  • Measure Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę jego wartości, szkic nie ulega zmianie
  • Adjust Geometry – zmiana punktu zaczepienia wymiaru powoduje zmianę szkicu, wartość wymiaru nie ulega zmianie (patrz film poniżej)

 

Więcej


Jak wyswietlić siatkę z podziałką w szkicu

Kwiecień 2 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

wersja dla NX 9

tworząc szkic dynamiczny (szkic utworzony bez wchodzenia do środowiska szkicownika) nie możemy włączyć siatki .

Jeśli nie jesteś w środowisku szkicownika musisz do niego przejść za pomocą polecenia Open in Sketch Task Environment.

a następnie wybrać polecenie Menu>Preferences>Grid i włączyć odpowiednie opcje (rys.1)

Sketch Task EnvironmentRys.1

Uwaga!

podziałki (Show Labels) są widoczne kiedy płaszczyzna szkicu jest równoległa do płaszczyzny ekranu

 

Więcej


Jak zmienić ilość miejsc po przecinku wyswietlanych w szkicu?

Maj 29 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Marcin 0 Komentarzy

Domyślnie po zainstalowaniu NX i wykonaniu szkicu można zauważyć, że wpisując wymiar z dokładnością do jednej setnej, program wyświetla tylko jedno miejsce po przecinku.

Istnieją dwa sposoby zmiany ilości wyświetlanych miejsc. Zmianę można wykonać w pliku szablonu lub w ustawieniach Customer Defaults.

Najczęściej wykorzystujemy szablon więc ta metoda zostanie opisana.

1. Otwórz plik  z lokalizacji .…\Siemens\NX 8.5\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt.

2. Wybierz Start-Drafting, następnie Cancel aby nie wchodzić do arkusza rysunku.

3. W ostatnim kroku wybierz z górnego menu Preferences-Annotation i zmień liczbę miejsc po przecinku jak niżej:Annotation Preferences

 

4. Zatwierdź zmiany i przejdź do środowiska modelowania.

5. Zapisz i zamknij plik.

Po utworzeniu nowej części  i przejściu do szkicu wyświetlane będą dwa miejsca po przecinku.

Więcej


Jak wydłużyć zrzutowaną krzywą w szkicu?

Luty 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

Przebywając w środowisku szkicownika często korzystamy z polecenia Quick Extend umożliwiającego szybkie wydłużenie dowolnej krzywej. Jeśli użyjemy polecenia Quick Extend dla zrzutowanej krzywej utracimy asocjatywne powiązanie pomiędzy zrzutowaną na szkic krzywą i krzywą referencyjną.

Więcej


Jak przyciąć zrzutowaną krzywą na szkicu?

Luty 4 | kategoria: CAD | autor: Aen 0 Komentarzy

W środowisku szkicownika  do przycinania krzywych zrzutowanych  służą dwa polecenia:

1. poleceniem Quick Trim
2. poleceniem Trim Recipe Curve

Należy pamiętać, że użycie polecenia Quick Trim spowoduje usunięcie asocjatywności pomiędzy zrzutowaną krzywą i krzywą referencyjną, o czym program  informuje nas przed wykonaniem przycięcia. Jeżeli zależy nam na asocjatywności to musimy użyć polecenia Trim Recipe Curve.

NX sketch trim2

Więcej


Jak zmienić wymiary w szkicu żeby pokazywało tylko wartość

Marzec 21 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 1 Komentarz

Zamiast np p0=58,0 w szkicu można było zobaczyć tylko 58,0
Menu: Preferences>Sketch

Więcej