ustawienia

Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set

Grudzień 14 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Automatyczne dodawanie linków geometrii do Reference Set powoduje, iż w złożeniu pojawiają się obok geometrii części również utworzone w tej części kopie geometrii (Wave Geometry) pochodzące z innych plików. Najczęściej używamy linków geometrii (kopii) jako referencji pomocniczych – zatem nie są one potrzebne do wyświetlenia w złożeniu. Jak wyłączyć to ustawienie tak by linki nie będą dodawane automatycznie do nastaw referencyjnych (Reference Set).

wchodzimy do Menu:File>Utilities>Customer Defaults

(Menu:Plik>Narzędzia>Ustawienia domyślne użytkownika)

Przechodzimy do gałęzi Assembiles>Site Standards

odznaczamy opcję Include WAVE Linked Bodies

zapisujemy ustawienia i restartujemy NX

include-wave-linked-bodies

Dla administratora NX: można to zrobić na poziomie Site wtedy ustawienie dotyczyć będzie wszystkich klientów NX w firmie. W innym wypadku dla każdego komputera będzie trzeba zmienić to ustawienie

Więcej


NX10 automatyczne atrybuty w tabelce rysunkowej

Październik 2 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Opis dotyczy NX 10 ale jedyna różnica w NX9 to brak ikony Edit Table (punkt 5). Zamiast tego należy po otwarciu okna Define Title Block narzędziem Select Tables odznaczyć tabelkę którą chce się edytować. Zamknąć okno edycji tabelki, a dalej jest tak samo jak w NX10. Na koniec należy ponownie wejść w polecenie Edit Definition i zaznaczyć tabelkę za pomocą Select Tables. Dlatego też dobrym pomysłem jest by w NX 9 cała tabelka składała się z kilku mniejszych które możemy oddzielnie edytować.

Zanim przystąpisz do zmian powinieneś mieć gotową tabelkę rysunkową oraz wykonaną kopię bezpieczeństwa katalogu z szablonami.

Metoda self-contained (rysunek w pliku z modelem)

 1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy self-contained np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size2D-template.pr
 2. Utwórz atrybut mass1 jednostki kg wartość 0
 3. W draftingu odblokuj warstwę 256
 4. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
 5. Kliknij ikonę Edit Table
 6. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
 7. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)

Rys.1automass18.Ustaw opcję Category na Relationship (rys.2)

Rys.2automass2

9.Kliknij ikonę Insert Part Attribute

10.Wskaż mass1 i OK

11.OK by zamknąć okno Text

12.Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością

13.Wybierz polecenie Settings (rys.3)

Rys.3automass314.Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)

Rys.4automass4

15.W polu Prefix wpisz Masa:

16.W polu Suffix wpisz kg

17.Przejdź do Cell (rys.4)

18.Ustaw Category na Number

19.Ustaw opcję Decimal Places

20.Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close

21.Kliknij ikonę Finish i OK

22.Zapisz plik i zamknij

Metoda Master Model (rysunek w oddzielnym pliku)

1. Otwórz z katalogu \UGII\Templates szablon rysunkowy master model np. dla formatki A3 będzie to Drawing-A3-Size-template.prt
2. Przejdź do modelingu
3. Dodaj nową część poleceniem Add New Component
4. Przejdź do tej części (Make Displayed Part)
5. Utwórz w niej atrybut o nazwie mass1 jednostki kg i wartości 0
6. Powróć do pliku szablonu
7. W draftingu odblokuj warstwę 256
8. Kliknij PKM na tabelce i wybierz polecenie Edit Definition
9. Kliknij ikonę Edit Table
10. Kliknij PKM na komórce w której ma być widoczna wartość
11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Edit Text (rys.1)
12. Ustaw opcję Category na References (rys.2)
13. Kliknij ikonę Insert Object Attribute
14. W oknie wpisz nazwę utworzonej części i Enter
15. Wskaż mass1 i OK
16. OK by zamknąć okno Text
17. Ustawienie stylu wyświetlania. PKM na komórkę z wartością
18. Wybierz polecenie Settings (rys.3)
19. Przejdź do Prefix/Suffix (rys.4)
20. W polu Prefix wpisz Masa:
21. W polu Suffix wpisz kg
22. Przejdź do Cell (rys.4)
23. Ustaw Category na Number
24. Ustaw opcję Decimal Places
25. Ustaw Zero Display na Zero i kliknij Close
26. Kliknij Finish i OK
27. Zapisz plik i zamknij
28. Przenieś utworzony plik do innego katalogu

Teraz wystarczy iż skorzystasz z makra do pomiaru masy części mass_nx9.dll żeby automatycznie uzupełnić tabelkę rysunkową.
W przypadku jakiegokolwiek innego atrybutu niż masa wystarczy go utworzyć w pliku części przed utworzeniem rysunku.

bibliotekę dll można otrzymać po kontakcie z firmą CAMdivision

Uruchamiamy macro

 1. Pasek Tools
 2. Play Journal
 3. Wybieramy plik
 4. Klikamy Run

tu znajdziesz opis Jak podpiąć makro pod ikonę w NX

 

Film (dla metody Master Model)

Więcej


jak wyświetlić jednostki calowe i metryczne na szkicu

Wrzesień 30 | kategoria: CAD, Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Oczywiście chcemy mieć jednocześnie wyświetlane jednostki calowe i metryczne. Poniższy opis dotyczy sytuacji kiedy w otwartym pliku chcemy zmienić ustawienia. Jeżeli wszystkie nowe pliki mają mieć włączone Dual Dimension należy to zrobić w plikach szablonów. Jak edytować pliki szablonów? opis tutaj: http://nxcad.pl/jak-zrobic-wlasna-formatke-w-nx/. Plik szablonu model będzie miał w nazwie ‚model’

 1. Zmieniamy ustawienia szkicu – wybierz polecenie Menu:Preferences>Drafting
 2. Włącz opcję Show Dual Dimension (rys.1) i zmień ustawienia stylu jeśli to konieczne

dualdim1Rys.1

3. Utwórz szkic i dodaj wymiary (jeżeli NX utworzył Auto Dimension zamień je na Driving Dimension). Domyślnie styl wyświetlania wymiarów w szkicu ustawiony jest na Expression – wyświetlana jest nazwa wyrażenia i wartośc np p10=15. Przy tym ustawieniu Dual Dimension nie jest obsługiwane. należy zmienić wyświetlanie.

4. Zakończ szkic

5. Wybierz polecenie Menu:Preferences>Sketch

6. Ustaw opcję Dimension Label na Value (rys.2)

dualdimRys.2

7. Utwórz nowy szkic i dodaj wymiary. wszystkie wymiary (driving, reference, auto) będą miały wyświetlane podwójne jednostki (rys.3)

dualdim21Rys.3

To ustawienie nie wpływa na istniejące szkice. Jak w istniejącym szkicu wyświetlić wymiary w mm i in?

9. Wejdź do wcześniej utworzonego szkicu

10. W oknie Part Navigator kliknij PKM na aktywny szkic (rys.4)

dualdim3Rys.4

11. Z menu kontekstowego wybierz polecenie Settings

12.Ustaw opcję Dimension Label na Value

Więcej


jak dodać gwint

Sierpień 6 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Domyślna lista gwintów nie w każdym wypadku jest wystarczająca. Możemy również ograniczyć dostęp do gwintów ograniczając listę tylko do dopuszczonych do stosowania w naszej firmie. Jak to zrobić?

Zacząć należy od tego iż symbol gwintu wstawiamy z dwóch poleceń:

 • Thread – symbol gwintu na wałkach lub otworach nieparametrycznych
 • Hole – symbol wstawiany z otworem

1. odszukaj plik thd_metric.dat w katalogu UGII

2. otwórz go w notatniku. na początku pliku znajduje się opis co oznaczają poszczególne kolumny (rys.3)

3. przejdź na sam koniec pliku i dodaj własną listę gwintów pod nazwą USER_mm (poniżej przykład)

USER_mm,0

# tu możesz wstawic swoj komentarz np moja lista gwintow
M1.6_X_0.35     1.600       1.202      0.35       1.3158           1.496     15.200
M2_X_0.4         2.000      1.548      0.40        1.6752           1.886     16.000
M2.5_X_0.45       2.500       1.993     0.45        2.1346           2.380     17.000
M3_X_0.5         3.000       2.439      0.50        2.4591           2.874     18.000

4. jeśli chcesz ograniczyć listę dostępnych gwintów usuń zbędne linie

5. uruchom NX

6. otwórz okno Customer Defaults

7. przejdź do modelling>feature settings>symbolic threads

8. w oknie Form dopisac nazwe utworzonego zestawu gwintow – USER_mm (rys.1)

threadRys.1

9. zapisać ustawienia i zrestartować NX

Po wejściu w polecenie Thread wystarczy zmienić normę na naszą listę (rys.2)

thread2Rys.2

jeśli chcesz by twoja lista pojawiała się jako pierwsza utwórz ją na początku pliku w miejscu oznaczonym na czerwono (rys.3)

thread3Rys.3

Jeśli chcesz zmienić nazwę i położenie pliku utwórz zmienną środowiskową np:

UGII_METRIC_THREADS=c:\camdivision\custom\thd_metric_custom.dat

 

Jak utworzyć własny symbol gwintu dostępny z polecenia Hole?

1. przejdź do katalogu \UGII\modeling_standards

2. otwórz do edycji plik nx502_Threaded_Hole_Standard.xml . Domyślnie ten plik otwiera się w IE. Z poziomu IE nie da się go edytować. Można go otworzyć w Notatniku jednak zalecam zainstalowanie Notepad++ . będzie dużo czytelniejszy a edycja łatwiejsza

plik otwarty w notatniku
thread4

plik otwarty w Notepad++
thread5

3. każda linia reprezentuje jeden symbol gwintu. wystarczy dodać swoją poprzez skopiowanie istniejącej i zmianie parametrów w skopiowanej linii

Standard – oznacza liste\norme. by ja zmienić w NX musimy wybrac w poleceniu Hole typ Threaded Hole a nastepnie w grupie Settings opcję Standard
Unit – jednostki miary
Size – oznaczenie
itd.
najważniejsze będą poza oznaczeniem MajorDiameter i MinorDiameter

4. po zapisaniu pliku wystartowac NX

 

Więcej


Jak przenieść skróty do nowego NXa

Styczeń 26 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

Najprościej zrobić to, przenosząc do katalogów nowego NXa plik z zapisanymi ustawieniami interfejsu czyli albo plik user.mtx (jeśli zapisywana była automatycznie zmiana interfejsu) albo plik utworzonej własnej roli. Jeśli mamy utworzone kilka ról, można przenieść wszystkie pliki. Poniżej znajduje się opis jak utworzyć własną rolę, a następnie przenieść ją do nowej wersji NX.

1. Tworzenie roli

-otwieramy zakładkę Roles

-kliknij PKM w puste miejsce w oknie Roles

-wybierz New User Role

-zwróć uwagę na nazwę pliku w jakim będą zapisane twoje ustawienia (rys.1 – czerwona ramka)

user_role1Rys.1

-kliknij OK by zakończyć

2. Odszukaj plik z ustawieniami

-otwórz eksplorator

-przejdź do katalogu C:\users

-wejdź do katalogu swojego użytkownika

-dla NX8.5 i niższych przejdź do \AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\roles

dla NX 9 i nowszych \Unigraphics Solutions\ zastąp \siemens\

-wskaż plik z ustawieniami

3. Skopiuj plik do schowka

4. Wstaw do katalogu nowej wersj NX (np NX 9)

-wróć do katalogu \AppData\Local

-wejdź do \siemens\NX90\roles

-wklej plik

 

Więcej


Układ ikon w NX

Kwiecień 25 | kategoria: Konfiguracja | autor: Aen 0 Komentarzy

NX na bieżąco zapamiętuje każdą zmianę w układzie pasków, narzędzi, ogólnie interfejsu. Nie trzeba tworzyć roli by zapamiętać dany układ narzędzi. Co jednak kiedy chcemy by przestał zapamiętywać zmiany w interfejsie i po każdym wczytaniu przywoływał nasz układ ikon.
 W takim wypadku należy wyłączyć zapamiętywanie zmian.

1. wybierz z menu polecenie Preferences>User Interface

2. przejdź do zakładki Layout

3. wyłącz opcję Save Layout at Exit

NX save layout

Nawet jeśli ktoś pozmieniał coś w paskach narzędzi w trakcie pracy po ponownym uruchomieniu NX zostanie przywrócony układ z chwili w której wyłączona została powyższa opcja.

oczywiście zawsze dobrze jest mimo wszystko zapisać własną rolę jednak powyższa procedura powoduje iż nie musimy jej każdorazowo przywoływać.

Więcej


NX brak polskich liter w spolszczeniu

Sierpień 1 | kategoria: Konfiguracja, System | autor: Aen 0 Komentarzy

Po wgraniu spolszczenia czasem zamiast polskich liter z ogonkami wyświetlane są kwadraty…

Więcej