Przekształcenie ścieżki 3-osiowej na 5-osiową


Od wersji 8 NXa, mamy możliwość przekształcić ścieżkę 3-osiową na ścieżkę 5-osiową. Manewr ten, pozwala nam na uniknięcie kolizji oprawki narzędzia, poprzez odchylenie osi narzędzia w miejscach, gdzie jest to niezbędne. Dzięki temu możemy stosować znacznie mniejsze wysięgi narzędzia w porównaniu do obróbki 3-osiowej. Co więcej nie musimy znać się na tworzeniu operacji 5-osiowych.
Nasze zadanie będzie ograniczać się do dobrania kilku wartości.

Ścieżka 3-osiowa, którą chcemy przekształcić wygląda tak:

Od razu widać, że narzędzie jest zbyt krótkie, co powoduje kolizję oprawki z częścią obrabianą. W celu przekształcenia ścieżki na 5-osiową:

Prawym klawiszem myszy klikamy interesującą nas operację i wybieramy Tool Path / Tilt Tool Axis:

Pojawi się okno, w którym ustawiamy parametry dotyczące przekształcenia ścieżki:

 1. Tilt Before Collisions
  Fan Distance – Wartość określająca w jakiej odległości przed miejscem wystąpienia kolizji, narzędzie zacznie się odchylać. Wartość ta ma wpływ na to, czy będą występowały nagłe zmiany kierunku osi narzędzia. Należy dobrać taką wartość, aby narzędzie mogło przed przeszkodą płynnie zmienić kierunek osi narzędzia.
 2. Maximum Tilt at Collisions
  Degrees from +ZM tutaj podajemy maksymalną wartość (w stopniach) o jaką narzędzie może się odchylić od pierwotnego kierunku.
 3. Maximum Tool Axis Change
  Degrees per Step – Maksymalna wartość (w stopniach) o jaką może zmienić się kierunek osi narzędzia na każdym z odcinków ścieżki.
 4. Clearance (odległość bezpieczna, przekroczenie której jest traktowane jak kolizja)
  Holder Clearance – Odległość bezpieczna od oprawki narzędzia.
  Shank Clearance – Odległość bezpieczna od trzonka narzędzia.
  Neck Clearance – Odległość bezpieczna od części nieskrawającej narzędzia.


Poniżej ilustracje odległości bezpiecznych:
Po doborze powyższych parametrów klikamy OK, czekamy chwilę aż ścieżka zostanie ponownie przeliczona – i już możemy się cieszyć nową 5-osiową ścieżką:

Ponownie wygenerowanie ścieżki przekształconej na 5-osiową, spowoduje, że będziemy mieli standardową ścieżkę 3-osiową

Opisaną funkcjonalność można zastosować do operacji wyróżnionych poniżej:
Zostaw Komentarz


Wpisz wynik *